Slovanská mytológia

4.časť

Bohovia


Obrad sa skončil, ale žrec ostáva. Zobral si roh s medovinou a začína rozprávať o bohoch, zvieratách a rastlinách, ktoré sú pre starých Slovanov posvätné.


Vymenovať všetkých bohov, ktorých starí Slovania uctievali, je veľmi náročné (až nemožné). Veľké množstvo informácií sa v tej dobe prenášalo ústne, buď prostredníctvom rozprávačov, alebo generačne. Nebolo to spôsobené tým, že starí Slovania nepoznali písmo.

Poďme si teda predstaviť tých, o ktorých sa zachovali záznamy. Aj napriek tomu, že Slovania nemali presnú hierarchiu v náboženstve, tak za najvyššieho boha, bez ohľadu na jeho výšku, môžeme považovať Perúna.

Perún – boh hromu a blesku. Veľakrát vykresľovaný ako statný chlap s medenou bradou a sekerou, prípadne kladivom v ruke, ktorý z oblohy metá blesky. Po oblohe jazdil na voze, ktorý ťahal cap. Bol taktiež považovaný za ochrancu poľnohospodárstva a verilo sa, že polia zlých ľudí zasypával krúpami. Patril k najuctievanejším bohom. Jeho kult bol taký silný, že záznamy o ňom sa zachovali až dodnes.

Perúnovi  boli obetované aj zvieratá, medzi ktoré patril napríklad kôň, baran či srnec a medzi bežné dary zase patrili vajíčka, masť, mlieko, kvas, med, pivo alebo medovina.

Stribog – boh vetra. Spolu s Perúnom patril k hlavným božstvám. Dával sa do súvisu s vodou, slnkom, počasím, ale aj s dušami mŕtvych. Verilo sa, že Stribog je mocný a bohatý. A keďže vanie po celom svete, je aj vševedúci.

Väčšinou mu ľudia obedovali múku.

Svarog  – boh slnka a ohňa. Patril medzi najstarších slovanských bohov. Verí sa, že  stvoril remeslá, ktoré následne daroval ľuďom, ktorých taktiež naučil založiť oheň, stáčať med, kuť železo.

Svarogovi sa zvyčajne nosieval chlieb, vajíčka, zrno, lokše, slanina, syr, ryby, olej, pivo, víno, medovina. A keďže je to boh ohňa, všetky dary sa hádzali do plameňov.

Vales – staroslovanský boh dobytka, ochranca pastierov a stád.  Naučil ľudí poľnohospodárstvu. Taktiež bol vládca mŕtvych a pán podsvetia. A to z jedného jednoduchého dôvodu – podsvetie si totiž starí Slovania predstavovali ako rozsiahle pastviny. Aj napriek tomu nebol vnímaný ako zlý boh. Verilo sa, že dáva pozor na žrecov a veštcov.

Velesovi sa  prinášajú obety v podobe chleba, zrna, ovsa, medu, vlny, kože, vína, piva, mlieka.

Chros – bohyňa mesiaca, preto ju často nazývali aj Luna. Považovali ju za bohyňu čarov a vládla silou uzdravovania a liečenia. Zjavovala sa ako prekrásna deva s bledou pleťou, zaodetá do bielych alebo strieborných šiat. Ak však chcela  prejaviť svoju temnú stránku, zjavovala sa v čiernom rúchu.

V obradoch jej boli často obetované kvety, strieborné mince, zbrane, ale taktiež chlieb a víno.

Morena – bohyňa zimy a smrti. Je považovaná za matku mnohých démonov a nositeľku chorôb. Aj napriek tomu sa zjavovala ako  krásna žena v bielom rúchu. V prípade vojny však bola odetá do čierneho brnenia. Vo všeobecnosti sa verí, že jej vláda končí na jar. S tým je spojená aj tradícia upaľovania alebo utopenia Moreny. Niekedy sa pre istotu upáli  a následne hodí do vody. Tento zvyk je dodnes praktizovaný ma mnohých miestach a je známy ako vynášanie Moreny.

Najčastejšie jej boli obetované: chlieb,  med, mlieko, víno, zbrane.

Mokvoš – bohyňa osudu, ktorá spriada vlákna osudu. Taktiež bola považovaná za ochrankyňu stád a poriadku na zemi. Keďže pozná osud, dáva ľuďom možnosť výberu medzi dobrom a zlom.

Ako obete jej boli nosené: chlieb, zrno, mlieko, vlna, šatky, stužky, riad, víno alebo med.


Starí Slovania sa neklaňali len bohom. Medzi veľmi silné a významné kulty patril kult rastlín a zvierat.

Presnejšie povedané, neuctievali len samotný strom, ale hlavne ducha, ktorý v ňom prebýval. Hlavne pri stromoch to bol iveľakrát stromy veľmi staré, zvláštneho tvaru. Najuctievanejším stromom bol dub. Dokonca sa k nemu nosili aj zvieracie obete. Medzi ďalšie uctievané stromy patrili: breza, vŕba, čierna baza …

Medzi rastlinami malo významné postavenie taktiež obilie. Steblá s dvomi alebo viacerými klasmi sa odkladali s vierou v dobrú úrodu v ďalšom roku. Rovnako tak štvorlístok bol považovaný za magický predmet. Rovnako to bolo pri cesnaku, ktorý sa používal na ochranu pred upírmi.


Kult zvierat veril, že duše mŕtvych na seba často brali zvieraciu podobu. Preto sa medzi uctievané zvieratá dostal kôň, kohút, bocian či lastovička. Z divokých zvierat to bol napríklad jeleň alebo vlk. Na rozdiel od súčasnej zlej povesti sa v minulosti verilo, že vlk chránil ľudí pred čertmi a zlými vílami.