Internetová stránka www.animedream.sk, v spolupráci s organizátormi medzinárodného festivalu AnimeSHOW, vyhlasuje V. ročník online literárnej súťaže BestFiction 2011.

Súťažiť sa môže v týchto súťažných kategóriách:

1. OriginalFiction: maximálny počet súťažných prác 2; maximálny počet strán (dokopy) 40

2. FanFiction: maximálny počet súťažných prác 2; maximálny počet strán (dokopy) 40

3. Báseň/Haiku: maximálny počet súťažných prác 3

4. Drabble/Double drabble: maximálny počet súťažných prác 3

Forma súťažných prác:

Súťažné práce musia byť písané „čitateľným“ fontom Times New Roman 12.

Na začiatku každého súťažného textu (hlavička) nesmú chýbať povinné údaje:

1. Meno autora a jeho prezývka

2. Vek autora

3. Súťažná kategória

– v prípade súťažnej kategórie FanFiction je autor súťažnej práce povinný uviesť nielen disclaimer (zrieknutie sa autorských práv), ale aj meno autora a názov diela, z ktorého sa postavy čerpali;

– ak je súťažné dielo obsahovo akokoľvek nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov, či už sú to násilné, prípadne sexuálne scény, vulgárne vyjadrovanie alebo čokoľvek iné, autor je povinný uviesť toto v upozornení na začiatku svojej súťažnej práce!!!

Súťažné práce by mali byť písané v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom a zasielať ich do súťaže môžete už od začiatku augusta.

Súťažné práce posielajte na: yaonee@animedream.sk (heslo „BestFiction 2011)

Vyradenie súťažnej práce

Organizátori súťaže neakceptujú súťažné práce, ktoré:

1. nespĺňajú vopred stanovenú formu (súťažné práce písané „čitateľným“ fontom Times New Roman 12)

2. neobsahujú v sebe základné informácie (meno autora/nick, vek autora, súťažná kategória)

3. neboli zaslané formou prílohy vo formáte (doc, docx)

Súťažná práca nespĺňajúca vyššie uvedené body bude BEZ upozornenia zo súťaže VYRADENÁ!

Začiatok, uzávierka a vyhodnotenie

V. ročník online literárnej súťaže BestFiction 2011 začína 1.09.2010 a končí 1.02.2011, pričom výherné súťažné práce budú vyhlásené na IV. ročníku medzinárodného festivalu AnimeSHOW 2011.

Upozornenie: súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek práce – či už publikované (web, periodikum), alebo zaslané do inej literárnej súťaže – , podmienkou je, aby neboli ocenené!!!

Technický kútik

Drabble/double drabble

– ide o krátky útvar so stručnou a výstižnou pointou, ktorá najčastejšie býva humorná (prípadne tragická); najzákladnejšou charakteristikou tohto útvaru je počet slov: drabble – 100 slov, double drabble – 200 slov

FanFiction

– príbeh zasadený do deja už vymyslenej knihy, filmu, komiksu, rozprávky, počítačovej hry, TV seriálu alebo prípadne príbeh, ktorý využíva prostredie i postavy z už exitujúcich diel;

– FanFiction využíva akékoľvek literárne žáner: od slashu, cez cyberpunk, scifi, až po crossover či angst


Komentáře

komentářů

About The Author

Miroslav Sendlai - prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek. Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav "Maijro" Sendlai ;)

Leave a Reply