V prvých dvoch dieloch nášho poviedkového workshopu sme Vám ukázali, ktorým častým chybám sa treba vyvarovať pri písaní poviedok. Tretí diel bol venovaný trochu teórii a jednotlivým literárnym žánrom. Dnes si ukážeme, aké kritéria by mala spĺňať súťažná poviedka.
Keďže každá súťaž má spravidla svoje vlastné kritéria a pravidlá, bolo by zbytočné vypisovať ich pre jednotlivé sútaže. Preto sa zameriame na spoločné vlastnosti, ktoré majú skoro všetky.

Poviedka zaslaná do súťaže môže mať dve formy. Buď tlačenú, alebo elektronickú. Vo väčšine súťaží sa autori stretnú s tým, že organizátori si vyžiadajú súťažné poviedky v oboch formátoch. Preto sa na ne pozrieme bližsie:

Tlačená forma:
Za poviedku v tlačenej forme sa považuje poviedka vytlačená na klasický formát A4. Dosť autorov v tejto forme robí chybu, keď za jednu stranu A4 považujú jednu normostranu, čo nemusí byť vždy pravda.
Pre prehľadnosť sa používa riadkovanie 1,5 alebo 2, z dôvodu lepšej čitateľnosti textu a možnosti porotcov zapisovať si poznámky priamo do textu. Odstavce a zarovnanie textu je ľubovoľné, avšak treba vždy prihliadať na to, aby nebol text príliš zhustený alebo naopak.
Ak je podmienkou súťaže, zaslanie poviedky v tlačenej forme, zvyčajne si organizátori žiadajú viac kópii. Spravidla ide o rovnaký počet, koľko bude mať súťaž porotcov, aby každý mohol dostať jednu kópiu.

Elektronická forma:
Elektronická forma je oproti tlačenej výhodnejšia, pretože autorovi stačí použiť textový editor, v ktorom svoje dielo napíše. Napriek tomu si treba dať pozor na niekoľko základných rizík:
a) Vždy si treba pozrieť pravidlá súťaže a skontrolovať si, v akom formáte má byť poviedka zaslaná. Väčšina súťaží preferuje formáty .doc a .rtf. Ak používate novšiu verziu Wordu, vždy ukladajte vo formáte Word 97-2003 Document (klasický formát .doc). Môže sa stať, že ak uložíte svoju poviedku ako .docx, organizátori nemusia mať novšiu verziu Wordu, a tým pádom nebudú môcť vašu poviedku otvoriť a prečítať.
b) Pred odoslaním poviedky sa vždy uistite, že posielate svoju posledné verziu. Môže sa totiž stať, že ak máte v počítači niekoľko verzií svojej poviedky, nemusíte poslať práve tu finálnu, čo rapidne zníži vašu šancu na úspech.

Niektoré súťaže si vyžadujú, aby autori zaslali svoje diela aj v tlačenej a aj v elektronickej forme. Tlačené poviedky slúžia predovšetkým pre porotcov, kým elektronická forma je pre prípad naslednej publikácie (buď na internete alebo v zborníku).

Pri jednotlivých súťažiach sa stretávame s tým, že niektoré sú buď anonymné alebo neanonymné. Čo to vlastne zmanemá?

Anonymná súťaž:
Ak je v popise súťaže, že je anonymná, znamená to, že autor nesmie nikde v poviedke, ani v sprievodnom e-maily (liste) uvádzať svoju totožnosť. V takomto prípade, je potrebné v zapečatenej obálke priložiť svoje osobné údaje, ktoré budú mať k dispozícii iba organizátori. Výhodou je, že porota nevie, od koho poviedka pochádza, a preto nehrozí možnosť niekoho zvýhodniť alebo naopak diskriminovať.
Nevýhodou však je, že sa môže ľahko stať, že obláka s údajmi sa stratí a nemusí sa tak zistiť totožnosť jej autora. Preto je potrebné byť dôsledný pri zasielaní svojich diel do súťaže.

Neanonymná poviedka:
V tomto prípade autor uvádza svoju totožnosť priamo v sprievodnom e-maily (liste) alebo na prihláške do súťaže, ktorú treba vyplniť a zaslať spolu s poviedkou. Vždy je potrebné pozorne si skontrolovať, či váš e-mail (prihláška) obsahuje správne údaje, aby sa nestalo, že vaša poviedka vyhrá, ale vy sa o tom nedozviete, lebo organizátori sa nebudú vedieť s vami spojiť.


Poviedkový Workshop I

Poviedkový Workshop II

Poviedkový Workshop III


Poviedkový Workshop V – shrnutí


Literární soutěž O Dračí řád. Partnery soutěže jsou:







Komentáře

komentářů

About The Author

Miroslav Sendlai - prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek. Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav "Maijro" Sendlai ;)

6 komentářů

 1. Ash

  K anonymnosti: Uvedené odlíšenie je prinajmenšom nepresné (napr. skrytie totožnosti v e-maili by si vyžiadalo anonymizáciu údajov odoslaných v hlavičke mailu).
  Cieľom anonymnosti je to, aby porotcovia neboli pri hodnotení ovplyvnení menom autora. Teda podstatné je, aby meno autora nebolo uvedené v texte (hlavičke, titule) poviedky. Organizátor súťaže zvyčajne má osobu, ktorá nie je porotcom a zabezpečuje evidenciu autorov a ich poviedok – táto osoba teda vie, kto sú autori, ale nezúčastňuje sa hodnotenia, takže neovplyvňuje jeho výsledok. Táto osoba zároveň otvára obálky s poviedkami, takže je v poriadku, ak je tam k výtlačkom poviedky priložený samostatný lístok s identifikáciou autora – ten sa k porotcom nedostane.

  • Maijro

   Áno, ak sa dobre pamätám, tak takto to funguje napriklad v „Poviedke Istroconu“. Ale ako som spominal v úvode, tie informácie sú všeobecné, čiže išlo skôr o to, ukázať, čo si pod tým pojmom má predstaviť autor, keď sa chce zúčastniť súťaže, a tam uvidí, že je to anonymná súťaž.
   Ale dakujeme za doplnenie.

Leave a Reply