Časopis Fantázia, organizátor súťaže o najlepšiu slovenskú fantastickú poviedku Cena Fantázie, spustil prijímanie súťažných textov do ôsmeho ročníka literárnej súťaže. Zúčastniť sa môžu doteraz nepublikované poviedky napísané v slovenskom jazyku vo všetkých žánroch fantastiky (sci-fi, fantasy, horor), ktoré dosiaľ neboli zaslané do žiadnych iných literárnych súťaží.  Uzávierka prijímania súťažných príspevkov do Ceny Fantázie 2010 je 31. mája 2010. Maximálna dĺžka príspevkov je 30 normostrán, teda 54 tisíc znakov vrátane medzier.

 Prvé kolo súťaže je anonymné, príspevky, vytlačené v 5 kópiách a zaslané na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa, nemôžu obsahovať žiadne osobné údaje autora. Tie je potrebné priložiť v samostatnej zalepenej obálke, ktorá má obsahovať: názov poviedky, meno a adresu autora, e-mailový, poprípade telefonický kontakt. Podmienkou je zároveň zaslanie elektronickej verzie poviedky e-mailom na adresu: cenafantazie@fantazia.sk

 Finálové poviedky, ktoré pri zachovaní anonymity autora vyberie odborná porota, budú vyhlásené na festivale Istrocon 2010 a uverejnené mediálnym partnerom, portálom kultura.sme.sk, kde o ich konečnom poradí rozhodnú čitatelia.

 Prvé tri poviedky budú finančne odmenené sumou 100, 65 a 35 € a víťaz získa originálnu sochu Ceny Fantázie vytvorenú sochárom Andrejom Csillagom.

 Zároveň počas celého roka sieť predajní fantastiky Brloh odkladá 1 Cent za každú predanú knihu. Výslednú sumu doplní Brloh o rovnakú čiastku, z čoho budú navýšené odmeny pre víťazov a vydaný knižný zborník.

 Súčasťou Ceny Fantázie sa už po druhýkrát stáva aj súťaž o Cenu Béla, pomenovaná po hercovi Bélovi Lugosim. Bude o ňu automaticky súťažiť každý text s prvkami hororu zaslaný do hlavnej súťaže. Víťaz dostane okrem vecných cien aj možnosť publikovať vo vydavateľstve Artis Omnis.

 Udelená bude tiež špeciálna cena knižného veľtrhu Bibliotéka s finančným ohodnotením 33 €, sponzorovaná akciovou spoločnosťou Incheba.

 Výsledky Ceny Fantázie 2010 budú slávnostne vyhlásené na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2010 v sobotu 6. novembra v Bratislave.

 Partneri literárnej súťaže: Brloh.sk, Incheba, a.s., Kultura.sme.sk, OZ Mastodont, Istrocon 2010.


Časový harmonogram:

 31. 5. 2010 – uzávierka prijímania príspevkov do súťaže

16. 9. 2010 – uzavretie 1. kola a zverejnenie hlasovania poroty – výber 5 finálových textov v rámci festivalu Istrocon

20.9.2010 – zverejnenie poviedok na Kultura.sme.sk a spustenie hlasovania čitateľov

október 2010 – uzávierka 2. kola – hlasovania čitateľov

6. 11. 2010 – slávnostné vyhlásenie výsledkov a krst zborníka na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave


Doterajší víťazi súťaže:

 2009: Lucia Droppová (Žilina)

2008: Lívia Hlavačková (Bratislava)

2007: Lucia Droppová (Žilina)

2006: Monika Michalovová (Prešov)

2005: Scarlett Rauschgoldová (Praha)

2004: Alexandra Pavelková (Zvolen)

2003: Ďuro Červenák (Banská Štiavnica)


Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela vydaním v časopise Fantázia, uverejnením na stránkach kultura.sme.sk a www.fantazia.sk a uverejnením v zborníku v prípade, keď sa uvedené dielo dostane do finále poviedkovej súťaže. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Marcus

About The Author

Leave a Reply