První koleda se týkala MFantasy, druhá festivalů a conů. Tato je čistá epická fantasy. Ať se Vám líbí.

My tři mágovéwinter_fantasy_by_ironshod

My tři mágové jdeme k vám,
zničíme hrad, pevnost i chrám.

Za námi zůstává paseka,
Pověst nás předchází zdaleka.

Z dáli letí kouzla naše,
k ničemu jsou meče vaše.

Nikdy zbraň tu nebyla,
co by nás tři zbrzdila.

Než by se zbraně zaleskly,
kletby by rychle zatřeskly.

Co ty, králi, sedíš v hradu,
seskupuješ svou armádu?

A já král se nestrachuju,
já vlastní mágy si trénuju.

Však my je do země zadupem,
projdeme vojáků zástupem.