S novými zmenami MFantasy prichádza nový Poviedkový Workshop. Po takmer dvoch rokoch prinášame do zabehnutého systému zopár zmien, ktoré prospejú nielen začínajúcim autorom, ale aj tým, ktorí potrebujú poradiť, prípadne sa na niečo spýtať.

Pravidlá pre komentáre ku poviedkam ostávajú nezmenené, takže, každá poviedka, ktorá k nám dorazí, bude posudzovaná podľa určitých pravidiel a každé hodnotenie bude pozostávať z niekoľko častí:

1. gramatika – upozornenie na gramatické chyby, stavbu viet, poukázanie na časté chyby, ktorých sa autor dopúšťa, a taktiež logickosť textu a jeho častí (čo je jedna z častých chýb hlavne u začínajúcich autorov)

2. objektívny pohľad – všeobecné hodnotenie poviedky, napr. vystihnutie pointy, prirovnanie diela k nejakej téme, prípadne porovnanie s inou podobnou poviedkou. V tomto bode ide predovšetkým o zaradenie poviedky (zaškatuľkovanie) do určitého žánru, prípadne o vystihnutie jej základných čŕt (ako pomôcka pri prípadnom uverejnení pre čitateľa)

3. subjektívny názor – vlastný názor každého redaktora, ktorý bude poviedku hodnotiť… vlastne postrehy, čo sa mu páčilo a čo zase nie, jeho pohľad na poviedku, to, čím ho zaujala, prípadne sklamala atď

4. hodnotenie poviedky (bodové) – každá poviedka bude hodnotená na stupnici od 1-10 (pričom bude rozpísané, za čo poviedka body dostala) – takisto v hodnotení budú aj plusy a mínusy poviedky


Tým, že svoju poviedku zašlete do nášho Poviedkové Workshopu, súhlasíte s jej prípadným uverejnením na stránke MFantasy.

Workshop však neslúži primárne na to, aby všetky zaslané poviedky boli aj uverejnené. Jeho úlohou je poskytnúť autorom komplexný beta-read s hodnotným komentárom, ktorý slúži predovšetkým na to, aby poukázal na nedostatky poviedky, ale aj zároveň vyzdvihol jej pozitívne stránky.

Napriek tomu však poviedky, ktoré budú naozaj dobré, budú uverejnené na stránke MF. Takáto poviedka však musí spĺňať nasledovné podmienky:

– poviedka musí získať od každého komentátora 8 a viac bodov

– poviedka musí byť dokončená (prípadne s otvoreným koncom)

– na zverejnení poviedky sa musí zhodnúť väčšina komentátorov


Svoje výtvory môžete posielať na e-mail workshop@mfantasy.cz. V predmete uveďte heslo WORKSHOP. Dobré je tiež priložiť nejaké informácie o sebe (prípadne o poviedke).

Jednou s nových funkcií Poviedkového Workshopu je Poradňa. V nej sa budete môcť dozvedieť odpovede na svoje otázky, ktoré sa budú týkať predovšetkým písania, rôznych súťaží, či teórie týkajúcej sa fantasy.

Svoje otázky stačí poslať na e-mail workshopu s predmetom PORADNA. Odpovede získate obratom na e-mail. Zároveň ak sa nazbiera dostatok zaujímavých otázok, budú hromadne zodpovedané v komplexnom článku, ktorý výjde na stránkach MF.


Ďalšou úlohou Poviedkového Workshopu bude prinášať informácie o teórii písania. Predovšetkým to bude séria článkov, v ktorých sa dozviete napríklad pravídla písania priamej reči, či najčastejčie chyby, ktorých sa dopúšťajú nielen začínajúci autori.


Poslednou súčasťou Poviedkového Workshopu bude prinášať informácie o aktuálnych poviedkových súťažiach, ak aj nasledne reporty s výsledkami.

Miroslav Sendlai
– prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek.
Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav „Maijro“ Sendlai 😉

About The Author

Miroslav Sendlai - prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek. Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav "Maijro" Sendlai ;)

Leave a Reply