Život je podoben děvce

Nestálé, přec stejné

Prodejné

Oděna lehce, pracuje těžce


Korále lesklé

Veselé, teskné

Smích jak na bále

Oblečky těsné, mazlivé


Přátelé? Směšné!

Má je a přec ne

City jsou mrazivé

Duše má na mále


Bolavé nohy

Těsné sandále

Přebytek a absence něhy


Pořád hledá. Civí

Kdo dá?

Komu dát?

Neví.


Kam se vydá?

Sázky mezi prsty mizí

Budoucnost jeví se cizí

Co dál? Nechce to vzdát

V srdci smích i žal

A přijde znovu hrát

About The Author

One Response

  1. Hawk

    dávat tvou poezii do úvozovek je zbytečné. povedené zmrtvýchvstání 😉 takhle krátké verše není jednoduché uhlídat, ale docela se ti to podařilo. tvoje básně vždycky musím číst víckrát, abych našel více symbolů a pochopil… určitě se k ní ještě vrátím 🙂

Leave a Reply