Proč elfové jsou nesmrtelní?

Protože smrt je lidí trest

Trest za narození

Narození, jež musí někam vést

Vést ke zkáze, k smrti, k vykoupení

A vykoupení jest

Smrt a víc už není

Není! Nenech se splést

Báchorkami o znovuzrození

K čemu je ti pravda, čest?

Cesta žádná cíl nezmění

Tu pravdu člověk může snést

Však básník neopustí snění

Nocí nechá se rád vést

Až do zlého probuzení

Probuzení na protest

A to je konec utrpení

To proto, že jsme děti hvězd

A na zemi naše místo není

Jsme špatná, někdy lepší zvěst

Jsme krásou světa poblouzněni

My můžeme se snadno vznést

Sny a láskou pohlceni

Tak mi prosím napověz

Jak a proč se vracet k zemi?

Proč zamykat svou černou věž

Realitu – ty čtyři holé stěny

Ať už musíš, nebo chceš

Proč jeden den a pořád stejný

Dokola, dokola, dokola stále žiješ?

Stále šedý, až do soumraku nebarevný

Z práce rovnou domů jdeš

A usneš, životem k smrti unavený

Ale ráno zase, znovu jdeš

A nakonec přijde den, který nebude stejný

Den, kdy v tichosti – beze zvonů – umřeš

Ne tak básník, ten úředník pravdy neprodejný

Však nerozpínající lež

A lehce zmanipulovatelný

Ale ať jsi člověk, nebo se bohem zveš

On zůstane nekontrolovatelný

Neposkočí, jak ty pískneš

A když řekneš: „Na kolena padni!“

Ty na hubu dopadneš

On není jako ostatní

On je elf, elf v lidské zemi

Nestejný

Nezkažený

Nesmrtelný