Už dlhú dobu k nám prichádzajú rôzne pripomienky a dotazy ohľadom poviedok. Mnoho ľudí je zvedavých, či môžu u nás publikovať svoje výtvory.

     Preto sme sa rozhodli vytvoriť poviedkový workshop. Nechceme však napodobňovať iné servery, ktoré sa časom stali iba akousi „skládkou“ poviedok, ktoré nikto nečíta.

     Naším cílem není vaši povídku roztrhat na cucky a dobře se při tom pobavit, ale spíš vás navést na chybky, které se ve vaší povídce vyskytnou a společně zapracovat na tom, aby vaše práce byly lepší a lepší.

     Preto každá poviedka, ktorá k nám dorazí, bude posudzovaná podľa určitých pravidiel a každé hodnotenie bude pozostávať z niekoľko častí:

1. gramatika – upozornenie na gramatické chyby, stavbu viet, poukázanie na časté chyby, ktorých sa autor dopúšťa, a taktiež logickosť textu a jeho častí (čo je jedna z častých chýb hlavne u začínajúcich autorov)

2. objektívny pohľad – všeobecné hodnotenie poviedky, napr. vystihnutie pointy, prirovnanie diela k nejakej téme, prípadne porovnanie s inou podobnou poviedkou. V tomto bode ide predovšetkým o zaradenie poviedky (zaškatuľkovanie) do určitého žánru, prípadne o vystihnutie jej základných čŕt (ako pomôcka pri prípadnom uverejnení pre čitateľa)

3. subjektívny názor – vlastný názor každého redaktora, ktorý bude poviedku hodnotiť… vlastne postrehy, čo sa mu páčilo a čo zase nie, jeho pohľad na poviedku, to, čím ho zaujala, prípadne sklamala atď

4. hodnotenie poviedky (bodové) – každá poviedka bude hodnotená na stupnici od 1-10 (pričom bude rozpísané, za čo poviedka body dostala) – takisto v hodnotení budú aj plusy a mínusy poviedky

 

     Tím, že svou povídku zašlete do Workshopu, zároveň samozřejmě i souhlasíte s její případným vydáním na stránke MF.

Workshop však primárně neslouží k tomu, aby vše, co do něj pošlete, bylo uveřejněno. Některé povídky vyžadují více úprav, jiné méně. Ve Workshopu budou povídky probrány ze všech světových stran a poslány zpátky svým majitelům. Na nich pak je, jestli jim bude stát povídka za další námahu, jestli se ji pokusí vylepšit a nebo jestli ji jen zastrčí zpět do šuplíku.

            Přesto ale chceme to nejlepší, co nám projde rukama, uveřejnit. Poviedky uveřejníme iba také, aké nám prišli do workshopu, a s komentármi, aby čitatelia mali možnosť reagovat aj na naše komentáre.

           

Podmínky, které musí povídka splňovat, jsou následující:

 

         povídka musí od každého z recenzentů získat 8 a více bodů

         povídka musí být dokončená (prípadne s jasne viditeľným otvoreným koncom)

           na zverejnení poviedky sa musí zhodnúť väčšina komentátorov

 

     Jedním z předpokladů uveřejnění je, že Vaše povídka bude dokončená. Nechceme podstupovat riziko, kdy autor rozepíše povídku a pak mu před koncem dojde dech. Pokud tedy píšete povídku na pokračování, z Workshopu na Mfantasy se dostane až ve chvíli, kdy budete mít všechny díly hotové.

         

 

     Svoje výtvory môžete posielať na e-mail povidky@mfantasy.cz.

       – v predmete uvádzajte heslo WORKSHOP

       – poviedky posielajte vo formáte .doc (Word) a podľa možnosti používajte zarovnanie na normostranu (t.j. 1800 znakov na stranu – 30 riadkov po 60 znakov)

       – poviedky by mali byť ukončené alebo s otvoreným koncom

       – každá poviedka by nemala presiahnuť 20 normostrán (čistého textu – obrázky, či iné doplnky  k poviedke, napr. mapa atď. sa do textu nerátajú)

     V maily okrem poviedky pripíšte aj základné údaje o sebe a svojich autorských činnostiach, prípadne o poviedke. Tieto údaje nám poslúžia pri hodnotení poviedky (napríklad ak ide o autorovu prvotinu, predsa len komentáre budú vyzerať inak,

ako pri poviedke skúsenejšieho autora; takisto je to aj pri veku autora). Preto tieto údaje v konečnom dôsledku poslúžia k lepšiemu zhodnoteniu samotnej poviedky

 

Zoznam komentátorov/ redaktorov:

Maijro

Nirtyn

de H@rdy

– v prípade nejasností či iných otázok môžete kontaktovať ktoréhokoľvek z komentátorov (kontakt nájdete v sekcii Redakce).

 

 

 

Časté chyby pri písaní poviedok:

 

     Keďže workshop beží v plnom prúde a niekoľko poviedok sme tu už mali, je na čase poukázať na pár základných chýb, ktorých sa často dopúšťajú najmä začínajúci autori (ale nielen oni). Sú to prevažne chyby štylistické.

 

Delenie textu do odstavcov

– prvou chybou je delenie textu. Znižuje to podstatne jeho hodnotu, nech je akokoľvek dobrý, pretože čitateľ sa ľahko môže v ňom stratiť a pri čítaní textu ako jedného celku, sa môže stať, že jednotlivé udalosti sa mu začnú zlievať dokopy a bude sa musieť často vrátiť naspäť, aby vedel o čom to celé je.

– v prípade priamej reči rovnakej postavy, však nie je potrebné začínať na novým odsekom, ale pokračovať podľa pravidiel písania PR (pozri nižšie)

Riešenie:

– deliť text podľa potreby poviedky, pri zmene udalostí a deja. Taktiež priamu reč oddeľovať od predošlého textu a začať ju vždy v novom riadku

– pre porovnanie malá ukážka deleného textu a textu bez odstavcov:

 

     Temné mraky zahalili mesiac a studený morský vietor rozhojdal koruny stromov. Blížilo sa Zlo. Napätie a strach v očiach čarodejníkov prezrádzali, že očakávajú to najhoršie.

     Ticho. Nikde nebolo nič počuť. Aj koruny stromov sa kolísali bez zvuku. Všetko vyzeralo tak nevinne a predsa vedeli, že príde!

     Minúty ubiehali pomalšie ako roky. Všetci čakali vo vstupnej hale.

     Hrmenie, dážď… blesk. Jedna z veží bola zasiahnutá bleskom a úlomky kameňa dopadli na nádvorie. Znamenie, že je tu. Hustý dážď začal bubnovať na oknách a hrať svoju melódiu smrti. Útok na poslednú školu začal.

     Vstupná brána začala horieť. Plamene boli veľké a chladné. Boli to magické plamene. Netrvalo dlho, vlastne to nebola ani minúta a brána zhorela. Do vnútra prenikol studený vietor a dážď.

     Za ním následovali kúzla, ktoré si razili cestu tmou a hľadali svoje obete. Traja čarodejníci padli na zem. Ostatní začali kúzliť na votrelcov. Služobníci Lorda Dalchiusa prenikli do hradu a začal sa boj na život a na smrť.

 

Temné mraky zahalili mesiac a studený morský vietor rozhojdal koruny stromov. Blížilo sa Zlo. Napätie a strach v očiach čarodejníkov prezrádzali, že očakávajú to najhoršie.

Ticho. Nikde nebolo nič počuť. Aj koruny stromov sa kolísali bez zvuku. Všetko vyzeralo tak nevinne a predsa vedeli, že príde! Minúty ubiehali pomalšie ako roky. Všetci čakali vo vstupnej hale. Hrmenie, dážď… blesk. Jedna z veží bola zasiahnutá bleskom a úlomky kameňa dopadli na nádvorie. Znamenie, že je tu. Hustý dážď začal bubnovať na oknách a hrať svoju melódiu smrti. Útok na poslednú školu začal. Vstupná brána začala horieť. Plamene boli veľké a chladné. Boli to magické plamene. Netrvalo dlho, vlastne to nebola ani minúta a brána zhorela. Do vnútra prenikol studený vietor a dážď. Za ním následovali kúzla, ktoré si razili cestu tmou a hľadali svoje obete. Traja čarodejníci padli na zem. Ostatní začali kúzliť na votrelcov. Služobníci Lorda Dalchiusa prenikli do hradu a začal sa boj na život a na smrť.

 

Práca chvatná, málo platná:

– ďalšou chybou je, že autori po sebe málokedy poriadne prečítajú svoje poviedky a rýchlo sa ich snažia niekde publikovať alebo niekam poslať. To má potom za následok, že čitatelia vidia poviedky, ktoré môžu byť dobré, ale táto chyba ich môže často odradiť. Znižuje sa tým nielen kvalita poviedky, ale aj autora a hlavne jeho prístup k písaniu, k jeho poviedkam a v neposlednom rade k samotným čitateľom.

Riešenie:

– odložiť poviedku pokojne aj na mesiac a znovu sa ku nej vrátiť neskôr. Pomôže to nájsť mnohé nielen gramatické chyby, ale aj logické súvislosti, ktoré nemusia byť až také samozrejmé, ako nám to zdalo počas písania.

 

Žeby koniec?:

– problémom často býva, že máme v hlave veľkú myšlienku, nápad, ktorý z nás spraví druhého Tolkiena. Rýchlo sa púšťame do písania, avšak po pár stranách múza zmizne, a preto nevieme ako to celé ukončiť. Mnoho autorov sa uberá cestou rýchleho konca, kedy sa snažia čo najrýchlejšie poviedku ukončiť, čo nie je vždy najlepšie riešenie. Znižuje to jej kvalitu a takéto useknutie poviedky často porušuje celú logickú stavbu poviedky, takže koniec vyzerá skôr komicky ako hodnoverne.

– na druhej strane rýchly a nečakaný koniec môže milo prekvapiť, ale na to treba už určitý talent

Riešenie:

– niekedy je možné sa takémuto „pokazeniu“ poviedky vyhnúť jednoducho tým, že ju odložíme, kým nás znovu nenakopne múza. Je vždy lepšie písať poviedku dlhší čas (povedal by som dokonca, že s niektorými poviedkami to je ako s vínom), než ju čo najskôr ukončiť na úkor jej kvality.

 

Priama reč:

– problémy s písaním priamej reči (PR) je jednou z najčastejších chýb, ktoré sa v poviedkach objavujú. Medzi tie začiatočnícke patrí hlavne oddeľovanie PR od ostatného textu (v novom riadku). Medzi tie ostatné patrí hlavne gramatické písanie PR, hlavne ak po nej nasleduje ďalší text, prípadne sa PR nachádza medzi dvoma opisnými vetami

Riešenie:

– keďže pravidlá písania PR sú všade rovnaké, stačí si zobrať knihy slovenského (českého) jazyka a znovu zaspomínať na staré školské časy

– ako príklad si ukážeme stručné základy písania PR (prebraté z článku A. Pavelkovej na stránke Fandomu – celý článok si môžete prečítať TU):

 

Umiestnenie úvodzoviek v priamej reči má svoje pevné pravidlá.

 

"Voniaš ako lesná čistina za letného rána," vydýchol. – je dobre.

 

"Voniaš ako lesná čistina za letného rána", vydýchol. – je zle.

 

Oboje úvodzovky umiestnené hore sú v spisovnej slovenčine nesprávne (pozn. webmaster – samozrejme, prehliadače to zobrazujú práve takto).

 

Príklad:

 

P = priama reč

U = uvádzacia veta

 

1. spôsob:

 

U…………………: "P…………………….(!?)"

U…………………: – P…………………….(!?) –

 

2. spôsob:

 

"P…………………….,(!?)" u………………….

– P…………………….,(!?) – u………………….

 

3. spôsob:

 

"P…………………….," u…………………, "p………………………(!?)"

– P…………………….,(!?) – u…………………, – p………………………(!?) –

 

Som autor alebo hlavný hrdina?:

– odosobnenie  sa od textu. To je problém, ktorý má pomerne veľa autorov, ktorí píšu v prvej osobe. Totiž tým, že sú priamo zainteresovaný do deja, v mysli im víria myšlienky a predstavy, ktoré dopĺňajú dej poviedky, avšak ich nedajú na papier, takže čitateľ si ich nemá ako domyslieť.

Riešenie:

– najúčinnejším riešením je beta-read. Nezainteresovaná osoba, ktoré vie o poviedke (jej deji) čo najmenej, si všimne skôr nezrovnalosti, ktoré autor môže prehliadnuť (alebo ich nemusí považovať za vážne).

 

 Ako má vyzerať  (nielen) súťažná poviedka?

 

     Poznáte to. Napíšete skvelú poviedku, zašlete ju do súťaže, ale aj napriek tomu nevyhráte. V čom je chyba? Nuž možno poviedka naozaj nie je až taká skvelá, alebo… na vine je zlá forma, text napísaný ako jednoliata hromada slov…    

 

     Mnoho autorov, najmä začínajúcich, píše svoje diela vo Worde a v základom prednastavenom formáte. Porotcovia súťaží však vo väčšine prípadov uprednostňujú rozloženie textu v normovanej strane.

 

     Čo je to normostrana?

 

    Normovaná strana je rozdelenie textu  na 1800 znakov na jednu stranu (A4). Najjednoduchšie riešenie, ako dosiahnuť normostranu vo Worde je použiť font New Time Roman, veľkosť písma 12 a riadkovanie 1,5. Výhodou takto rozloženého textu je predovšetkým jeho prehľadnosť a upravenosť, vďaka ktorej sa čitateľ (porotca) lepšie a rýchlejšie orientuje v texte, keď potrebuje nájsť určitú pasáž textu. Jednotlivé medzery medzi riadkami taktiež poslúžia porote ako priestor pre vlastné poznámky.

 

     V mnohých súťažiach je často ohraničený počet strán, ktoré by poviedka nemala presiahnuť. Tento rozsah je vždy uvádzaný práve v normostranách.

 

     Čo však ak používame iný druh formátu ako je normostrana?

V takomto prípade stačí vo Worde zistiť počet znakov poviedky a vydeliť ho normostranou, čiže 1800 znakmi.

Príklad:
Ak použijeme prednastavený formát strany Wordu, to znamená, že písmo bude New Time Roman, veľkosť 10 a riadkovanie 1 (v novej verzii Wordu písmo Calibri, veľkosť písma 10 a riadkovanie 1 s voľným riadkom), pomocou funkcie počet slov, zistíme koľko znakov má naša poviedka. Podstatným a hlavným je pre nás údaj o počte znakov (vrátane medzier).

 

 

Ako vidno v príklade, poviedka má 8 740 znakov, čiže ak ju vydelíme normostranou (1800 znakov), dostaneme 4,8 normostrany (čiže 5 normostrán).

 

     Čo s pravopisom?

 

     Len napísať dobrú poviedku a zvládnuť jej  formálnu stránku nestačí. Poviedka zaslaná do súťaže by mala byť bez chýb. Dokonalý pravopis je nielen vizitkou toho, že písanie beriete vážne, ale aj toho, že chcete vyhrať.

     Mnoho porotcov dokáže odpustiť, ak poviedka nie je napísaná prehľadne, ale ak na jednej strane spravíte hneď niekoľko „hrúbok“, vedzte, že každá z nich je klincov do vaše rakvy.

 

     Ako predísť gramatickým chybám?

     Tým najjednoduchším spôsobom je kontrola pravopisu vo Worde. Táto funkcia nie je však najspoľahlivejšou, pretože rozozná iba základy slov a ich niektoré obmeny. Nedokáže rozoznať napríklad nominatív singuláru a plurálu, a mnoho iných, pretože slovo sa Wordu javí ako spisovne správne. 

 

 

     Najlepším riešením je dať poviedku skontrolovať niekomu, kto sa v pravopise vyzná. Ak nikoho takého vo svojom okolí nepoznáte, je dobré poslať poviedku do workshopu, kde ju komentátori nielen zhodnotia, ale aj skontrolujú.

     Rozhodne sa však neoplatí spoliehať sa na takýto spôsob kontroly chýb. Ak beriete písanie naozaj vážne, je gramatika a pravopis to prvoradé, čo by ste mali ovládať. Preto Slovník spisovného jazyka, či Gramatický slovník sú knihy, ktoré by rozhodne nemali chýbať nielen vo vašej knižnici, ale predovšetkým vo vašich vedomostiach.

 

Schválne skúste nájsť, koľko chýb som spravil v tomto texte.

 

Miroslav Sendlai
– prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek.
Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav „Maijro“ Sendlai 😉

About The Author

Miroslav Sendlai - prvé kroky ku hviezdam urobil spolu s Asimovom a Lemom, vesmír spoznal cez Douglasa. Literárne debudoval v zborníku Poviedka Istroconu 2 s poviedkou Valles Marineris. Fanúšik fantastiky vo všetkých podobách, redaktor MFantasy a Scifizinu. V súčasnej dobe sa venuje literárnej tvorbe a prehľadu fantasy a sci-fi noviniek. Nájdete ho na @Maijro alebo FB: Miroslav "Maijro" Sendlai ;)

34 komentářů

 1. Kor-Skarn

  Jako clovek, ktery se hodne pohybuje kolem pocitacu, bych rad uvedl na pravou miru tu vec s uvozovkami:

  Prohlizec je zobrazuje zcela dobre, ale, bohuzel, existuje cela rada ruzne definovanych uvozovek – kazdy jazyk je ma totiz jinak. Znak pouzity v clanku je pevne definovana "horni" dvojita uvozovka ze zakladni znakove sady (tedy z dolni casti ASCII tabulky, pro ty znalejsi), a proto se taky vzdy jako horni uvozovka zobrazi. Uvozovky nahore a dole jsou vysadou cestiny (a nekterych dalsich jazyku), proto se nachazeji v horni, jazykove zavisle casti ASCII tabulky, tj. jsou to dva naprosto odlisne znaky, zavisle na kodovani. Tyto znaky na klavesnici obvykle chybi.

  Chcete psat spravne uvozovky? Snadna pomoc: napiste text ve Wordu nebo OpenOffice.org. Ti za vas uvozovky automaticky nahradi podle nastaveni vaseho systemu. Vysledny text pak jednoduse zkopirujte do stranky a je to – mate spravne uvozovky.

  • Nirtyn

   Ahoj Scorpie,
   jak ses určitě dočetl, tak workshop slouží hlavně k tomu, abychom pomohli autorům povídek a ne k uveřejňování. Právě se s Maijrem probíráme povídkami, ale všechny jsou v takové fázi rozpracování a potřebují tolik úprav, že nesplňují podmínky, stanovené v článku. Neboj, jakmile dorazí něco, co bychom mohli s čistým svědomím doporučit, určitě to na Mfantasy najdeš.

 2. Maijro

  takze par odpovedi:
  poviedok zatial prislo 7 alebo 8… okrem uz publikovanej su ostatne nedokoncene, takze nie su publikovatelne a pri mnohych je este co vylepsovat… poviedky chodia priblizne jedna dve za tyzden… takze zatial nie je este z coho velmi vyberat

  v poslednej dobe to trochu brzdi moja absolutna absencia casu, pretoze sa sprtam na statnice… ale uz o tyzden dva sa do toho pustim a dam to vsetko do poriadku (takze ti co este nemate komentare, prosim o chvilku strpenia.. urcite pridu)

  celkovo k workshopu… prvoradou ulohou je vychytat "muchy" autorov a poradit im… nie ich zvozit a znechutit… moznost publikacie je bonus, ktory urcite potesi autorov

  ku kvalite poviedok… ano vacsina poviedok je naozaj ako hruby neotesany kamen… chce to upravy upravy a upravy, ale prave take poviedky do workshopu patria… aby sa na nich autor poucil… super naslapanu poviedku do workshopu nikto neposle, pretoze by to bolo zbytocne… take patria do sutazi, takze

   • Pagan

    To že se tu žádná neobjevila 19 dnů po poslední povídce může znamat všechno možné; předpokládat můžu cokoli. Ale raději se zeptám (líná huba, holé neštěstí) a budu doufat, že se odpověď dozvím od někoho kdo to ví.

   • Kor-Skarn

    Uff, jsi nejaky nedutklivy… (Mesicky?) Vsak ja jsem rad, ze ses zeptal. Jenom jsem to trochu okomentoval (jak jsi sam rekl – líná huba, holé neštěstí 😉 ).

   • Pagan

    Ne, měsíčky opravdu ne 😀 Možná stresy před maturou 😀 Takže v pohodě 😉

 3. Maijro

  Dakujeme sa rady Kor-Skarn.. niektore veci este samozrejme potrebuju upresnit, doladit atd… pravidla a celkova forma urcite nebude kostrbata a jednotvarna…
  doplnim len co sa tyka napr. toho objektivneho nazoru, je to skor pohlad na poviedku ako celok… nieco ako napriklad prijde vam poviedka z prostredia Forgotten Realms, tak ju tam zaradite… alebo pointa pribehu je podobna s dielom napriklad Tolkiena atd… je to vlastne taky celkovy pohlad na poviedku a jej zaradenie do fantasy

 4. Kor-Skarn

  Samotná idea Workshopu není vůbec špatná, tj. pomáhat začínajícím autorům a zároveň vybírat a zveřejňovat ukázkovou tvorbu, i když úplně nová myšlenka to taky není. Něco takového už to bylo, ač možná v trochu jiné podobě (narážím na předchozí zveřejňování čtenářských povídek). Realizace se ovšem může ukázat o něco horší. Nevím, kolik lidí a jak často se bude zabývat posuzováním, ani kolik povídek nakonec přijde, ale už při 100 povídek za měsíc na člověka se dotyčný nebude zabývat skoro ničím jiným než jejích hodnocením. A vzhledem k předchozím zkušenostem těch povídek míň nebude. Samozřejmě, pokud máte hromadu volného času, s chutí do toho!

  Nedokončené povídky, ať už na pokračování či ne, bych vůbec nebral v potaz. Neposuzoval bych je, protože se to rozumně ani nedá. Byla by to jen sisyfovská práce. Koneckonců, na tomhle jsme se shodli už dříve, tak proč to teď měnit? Jenom pozor! Neplést si nedokončené povídky s povídkami s otevřeným koncem!

  • Kor-Skarn

   Co se týká hodnocení, něco posoudit objektivně je velmi těžké, o čemž svědčí i tento článek. Proto by tato část měla stručně hodnotit pouze pravopis, stylopis a zjevné chyby jako například logické chyby v ději, nesouvislost apod. Všechno ostatní je pouhým subjektivním stanoviskem jedné osoby a samostatně může více uškodit než prospět. Každý totiž máme jiný vkus a jiné názory. Pokud má mít subjektivní hodnocení nějaký smysl, měl by to být názor skupiny. To jest povídku by mělo posoudit řekněme alespoň 5 různých redaktorů, pokud možno s různým pohledem na věc, a každý by měl za sebe napsat subjektivní posudek a udělit bodové hodnocení. Výsledné hodnocení by se pak zprůměrovalo.

   Je jasné, že posuzování každé poslané povídky pěti různými lidmi je holý nerozum a hlavně časově hodně náročné. Proto navrhuji rozdělit celý proces na dvě fáze. V první fázi bude jeden člověk udělovat objektivní hodnocení a zároveň odebírat nadějnější počiny na subjektivní skupinové posouzení. V druhé fázi pak

   • Kor-Skarn

    …V druhé fázi pak proběhne hlubší rozbor více lidmi.

    Nejlepší povídky v daném časovém horizontu se nakonec dočkají zveřejnění. Hmm. Představte si takovou situaci: V jeden den vám přijde 100 povídek, z nichž 10 je velice dobrých. Během dalších dvou týdnu přijde dalších 5 povídek, které nejsou nic moc. Nastávají dva problémy. Za prvé, ze sta povídek vyberete tu nejlepší a zbytek „zahodíte“, včetně zbývajících 9 velice dobrých. Z dalších pěti opět vyberete tu nejlepší a i přesto, že je výrazně horší než 9 „zahozených“ z předchozí stovky, bude zveřejněna. To je určitě nefér. Za druhé, jak určit vhodný časový horizont? Řekněme den, týden? Než se zpracuje takových 100 povídek, to potrvá, takže se musí čekat. Naopak zpracování 5 povídek půjde asi rychle, takže vznikne prostoj. Nějak rozumně to nastavit se příliš nedá. Ovšem nabízí se řešení – zpracovávat průběžně jak to přijde. To ale nemůžeme vybírat nejlepší, nýbrž musíme stanovit určitou bodovou hranici, která už bude znamenat zveřejn

   • Kor-Skarn

    …To ale nemůžeme vybírat nejlepší, nýbrž musíme stanovit určitou bodovou hranici, která už bude znamenat zveřejnění. Výhodou může být i to, že se tím vytvoří určitý kvalitativní standard.

    Tak jako jsou nejlepší povídky ukázkou té lepší tvorby, měly by existovat rovněž odstrašující příklady neboli ukázky, jak to vypadat rozhodně nemá. Přitom účelem není se autorům takovýchto děl vysmát, ale naopak poukázat na zřejmé typické chyby. Příkladů totiž není nikdy dost. Autoři by mohli zůstat anonymní, však oni se poznají. Tyto odstrašující příklady by měly být zvlášť vybírané v první fázi na základě nějaké své zajímavosti, třeba kvůli naprosto šílenému pravopisu.

    Tyhle poznámky mě napadly při čtení tohoto článku, snad vám k něčemu budou. Doufám, že vás přivedou k zamyšlení. A když ne, nevadí. Přeji hodně štěstí.

  • Maijro

   co sa tyka pravidiel zverejnovania poviedok na webe, tie urcite este prejdu reviziou… vsetko samozrejme zalezi na tom, kolko poviedok pride ako sa bude stihat atd atd….

   zverejnovat poviedky s chybami, na ktore poukazeme mi nepripada zrovna ako dobry napad (aspon co sa tyka vzhladom na publikovanie poviedok ako take – ak by sa vyclenil specialny priestor pre taketo poviedky som za)

   predovsetkym chceme zverejnovat kvalitne poviedky, ktore ked si citatelia precitaju, mozu si povedat, ze to nebol strateny cas…

   ulohou workshopu nie je zverejnenie nejakeho diela na webe, ci casopise, ale predovsetkym pomoct autorom (ci uz zacinajucim alebo vyzretejsim)s chybami, poradit im a pomoct… je to nieco ako beta-read pred vydanim… a toho sa chceme drzat…

   pri casto opakovanych chybach vsak raz za cas mozme uviest nejaku poviedku, na ktorej na ne poukazeme… ale to skor iba ako priklad

   co sa tyka nedokoncenych poviedok… nie som proti ked ich autor posle, ale nemoze cakat

   • Maijro

    co sa tyka nedokoncenych poviedok… nie som proti ked ich autor posle, ale nemoze cakat uplny komentar… hodnotit taketo dielo je asi ako ked nastartovat traktor bez nafty… proste tomu nieco chyba

 5. Henry

  Jsem pro to, aby se zde uváděly povídky včetně chyb.
  "A dovedeš se vcítit do pozice toho chudáka…" – dovedu a velmi dobře. Mrkněte na Fantasya.cz do Školy recenzenů. Taky mi nebylo úplně dobře po těle, když jsem viděl ty opravy, ale o to právě jde. Člověk si musí ty chyby uvědomit a zároveň to pomůže i ostatním.

  http://www.fanta sya. cz/

  • Hawk

   já ti nevím, možná by bylo lepší vybírat k zveřejnění povídky, na kterých ukážete nějaké nedostatky, kterých se začínající autoři dopouští, abyste pomohli i ostatním. pokud budete zveřejňovat jen ty nejlepší, tak to většině čtenářů moc nepomůže.

   • Nirtyn

    A dovedeš se vcítit do pozice toho chudáka, který nám v dobré víře svěří povídku, abysme mu poradili jak se zlepšit a my ji jako exeplární případ vyvěsíme na net? Pokud k tomu dostaneme svolení od autora, pak je to v pořádku, ale ne každý by unesl veřejné rozpitvání.

   • Hawk

    potom by musela být stanovena podmínka, že když ji posílá, tak souhlasí se zveřejněním. vcítit se? taky sem dávám povídky a lidi je komentují… pravda, je to něco jiného, ale představit si to dokážu. vždyť není ostuda, když vám někdo ukáže, co děláte špatně. žádný učený z nebe nespadl.
    možnost veřejně debatovat o své tvorbě je snad to úplně nejlepší, co se vám může stát.
    nedávno jsme tu měli například povídku od Anlii. byla celkem dost kritizována. autorce to určitě nebylo vůbec příjemné, ale to, že jí někdo ukázal nedostatky, jí mohlo hodně pomoct…

    (pokud by byla nějaká povídka HODNĚ špatná, tak bych se samozřejmě do zveřejňování nehrnul)
    …to je čistě můj názor

  • Nirtyn

   Diky za 10/10. Příště ohodnotíme to, co nám autoři pošlou. To znamená i nekompletní a rozdílované povídky. Takhle opravené a zkroigované texty se objeví pouze, pokud nám k tomu dají svolení, takže předpokládám, že se jich tu moc neobjeví. Co tu ale budeš moci najít, bude upravená a zveřejnitelná povídka autora, který bude za daný časový úsek nejlepší. Nehceme s Maijrem, aby se z workshopu stal pranýř, na kterém budeme tepat chyby těch, co sem tam v psaní chybují. Spíš jim jen mezi čtyřma očima poradit, jakých chyb se příště vyvarovat. Povídka, nebo spíš její část, kterou sis tu přečetl, jsme uvedli jen jako příklad hodnocení. A proč zrovna tuhle, neúplnou a nekompletní? Právě prot, že už je nekompletní příliš dlouho a v šuplíku zahálela. Takhle je alespoň – i se všema těma chybama – užitečná.

 6. Hawk

  …pochval se sama, nikdo jiný to za tebe neudělá 😀
  nápad na workshop hodnotím za 10. ta povídka by musela být úplná, aby se dala pořádně hodnotit. je dost tajemná a celkem by mě zajímalo, co z toho vyleze.
  jen chci poprosit (i ostatní redaktory), abyste se snažili vkládaný text zformátovat (zarovnání, odstavce), i když je to tu občas složitější, než by se zdálo.

Leave a Reply