Poviedková súťaž Cena Fantázie, jediná svojho druhu na Slovensku, pokračuje v tomto roku šiestym ročníkom. Vyhlasuje ju každý rok slovenský literárny magazín zameraný na fantastiku Fantázia. Keďže v roku 2008 bolo vydávanie jeho tlačenej verzie z nedostatku finančných prostriedkov zastavené, spoluvyhlasovateľom sa stal internetový portál Knihy.sme.sk. Práve tu budú uverejnené finálové poviedky a o ich konečnom poradí budú rozhodovať čitatelia portálu. Súťaž totiž prebieha vo dvoch kolách – v prvom vyberie odborná porota finálové poviedky a v druhom kole čitatelia v internetovom hlasovaní zvolia víťazný text, ktorý dostane sochu – Cenu Fantázie a finančnú odmenu. Prvé kolo, hlasovanie poroty, je anonymné, päťčlenná porota nepozná autorov textov. Porota je zložená z úspešných slovenských autorov a publicistov a každý rok je obmeňovaná.
Výsledky Ceny Fantázie sú vyhlasované na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v novembri v bratislavskej Inchebe, ktorá zároveň udeľuje od minulého roku autorovi jednej z poviedok aj špeciálnu Cenu Bibliotéky spojenú s finančnou odmenou. Finálové poviedky Ceny Fantázie a ďalšie porotou vysoko hodnotené texty vychádzajú v knižnej podobe v zborníku zo súťaže a tvoria tak prehľad súčasnej slovenskej poviedkovej fantastiky.

Uzávierka prijímania súťažných príspevkov do Ceny Fantázie 2008 je 31. mája 2008. Oproti predošlým ročníkom bola zvýšená maximálna dĺžka príspevkov na 30 normostrán. Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz neuverejnené poviedky napísané v slovenskom jazyku vo všetkých žánroch fantastiky, ktoré dosiaľ neboli zasielané do žiadnych iných literárnych súťaží.

Prvé kolo súťaže je anonymné, príspevky, vytlačené v 5 kópiách a zaslané na adresu:
Fantázia,
P. Pázmaňa 3,
927 01 Šaľa,
 nemôžu obsahovať osobné údaje autora. Tie je potrebné priložiť v samostatnej zalepenej obálke, ktorá musí obsahovať názov poviedky, meno a adresu autora, mailový, poprípade telefonický kontakt. Podmienkou je zároveň zaslanie elektronickej verzie poviedky mailom na adresu: cenafantazie@fantazia.sk

Prvé tri poviedky budú finančne odmenené:
1. cena – 3000,– Sk (+ Cena Fantázie)
2. cena – 2000,– Sk
3. cena – 1000,– Sk
Okrem toho bude udelená špeciálna cena knižného veľtrhu Bibliotéka s finančným ohodnotením 3.000 Sk, sponzorovaná akciovou spoločnosťou Incheba. Cena Bibliotéky nemusí byť udelená iba finálovej poviedke.

Výsledky Ceny Fantázie 2008 budú slávnostne vyhlásené na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2008 v novembri Bratislave.

Doterajší víťazi súťaže:
2003: Ďuro Červenák (Banská Štiavnica)
2004: Alexandra Pavelková (Zvolen)
2005: Scarlett Rauschgoldová (Praha, ČR)
2006: Monika Michalovová (Prešov)
2007: Lucia Droppová (Žilina)
2007 – Cena Bibliotéky: Monika Sjekelová (Chodov, ČR)

autor: Ivan Aľakša