MaelströM se programově podílel na prosincovém dark artovém a hororovém Skonu (www.sanctuary.cz/skon), teď chystáme jeho programové pokračování. V klubovně Smíchovské pobočky Městské knihovny v Praze (nám. 14. října 15, Praha 5) najdete ve středu 27. 2. 2008 mezi 17 a 19 hodinou tematický večer pro statečné: Temné stránky života a smrti. Čeká vás Vývoj nazírání na upíry v průřezu evropskými dějinami (Romana „Mefisto“ Šumavská) o historii rozdílů v kulturních přístupech k těmto bytostem. (Od mysticismu starověku a středověku přes vědecký přístup novověku po životní styl a zábavu dneška.) Splatterpunk (Sebastian Chum, Jiří „Killjoy“ Kuděla) vás na mnoha ukázkách přesvědčí, že horor ještě neřekl svoje poslední slovo. Jak praví slogan: Zasmějte se své křehké a bolestivé lidskosti! Vzhledem k tématu se nedoporučuje účast mladších 15 let. Vstup zdarma.

 
Plné anotace pro zvídavé:

Vývoj nazírání na upíry v průřezu evropskými dějinamiRomana „Mefisto“ Šumavská

V obyčejných lidech středověku vzbuzovali strach. Pro duchovní představovali nepřítele, se kterým je třeba bojovat. Pro lékaře a psychology se stali objektem pro studium. Dnes – ve 21. století – se jimi inspirují mladí ve svém odívání a životním stylu. Upíři – rozporuplné bytosti mnoha tváří.

 
SplatterpunkSebastian Chum, Jiří „Killjoy“ Kuděla

Některé žánry kromě smyslových vjemů často posílají na horskou dráhu peklem i hluboko zaryté kulturní a společenské vzorce, nemluvě o niterných pocitech a představách. Splatterpunk se řadí mezi takové žánry hororu. Zaměřuje se na tělesnost, vnímání lidské bytosti a sebe sama. Přimíchává satiru, černý humor, notnou dávku pesimismu a často až nihilismu. Zasmějte se své křehké a bolestivé lidskosti!