Hledím v dál
v širý kraj
hvězdný šál
s větrem hrál

slunce klál
noci taj
měsíc plál
s mraky hrál

v mysli bál
duše, hraj
Snový král
s lidmi hrál…

About The Author

One Response

  1. Katriška

    Osobně si myslím že u rýmů typu – několikzaseboukončístejně -je mnoho úskalí. Předně- nebezpečí šroubovanosti a těžkost udržení smyslu (nenahodilého). Upřímně řečeno si tvou básní nejsem jista. Nutí mě preparovat každé slovo a to nepokládám za šťastné. Cítím z ní atmosféru a to je dobře, ale vyhla bych se tomuto "rýmování" pokud v sobě neskrývá opravdu silnou pointu. Hodnotím za 3

Leave a Reply