Hodnotící porotci budou všichni znalci zeměplošského světa a povídky i obrázky jim budou k posouzení předkládány anonymně.
Vyhlášení vítězů soutěže se bude konat v Praze dne 23. února 2007 na Trpasliconu, akci zabývající se britským humorem, pravděpodobně za asistence Jana Kantůrka (podrobnosti o této akci uvedeme na těchto stránkách později).
Organizátor soutěže odmítá nést odpovědnost za jakékoliv škody, které může psaní zeměplošské povídky přinést, včetně deště ryb, samovznícení či nutné potřeby rehabilitace v Bohnické léčebně.

Pravidla pro zeměplošskou povídkovou soutěž:

1. Povídka musí mít vztah k Zeměploše. Buď se na Zeměploše odehrává nebo v ní účinkují zeměplošské postavy. Napsat ji můžete v českém nebo slovenském jazyce.
2. Maximální délka povídky je 54 tisíc znaků i s mezerami (30 normostran).
3. Každý soutěžící může zaslat maximálně tři povídky.
4. Povídky zasílejte v běžně používaném formátu, nejlépe v .doc nebo .rtf.
5. Soutěžní povídky je třeba zaslat nejpozději do 31. 12. 2007 na e-mail discworld@discworld.cz. Do předmětu uveďte "Povídková soutěž" a do textu zprávy své jméno a příjmení, popřípadě i přezdívku.
6. Zasláním povídky prohlašujete, že jste jejím autorem a že souhlasíte s jejím zveřejněním na stránkách Discworld.cz.
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit hlavní cenu soutěže nebo soutěž pro nízkou účast zrušit. Dobrou povídku ale i přesto oceníme a autora obdarujeme patřičně hodnotnou cenou.

Pravidla pro zeměplošskou výtvarnou soutěž:

1. Obrázek musí mít zeměplošskou tématiku a nesmí být dosud nikde zveřejněn.
2. Obrázek můžete nakreslit ručně nebo v grafickém programu. Pokud nemáte možnost obrázek zaslat e-mailem (nemáte možnost obrázek naskenovat), můžete jej zaslat poštou. Adresu poskytneme na požádání na e-mailu discworld@discworld.cz.
3. Můžete také vymodelovat své dílo na zeměplošské téma, vyfotit jej a fotografii zaslat.
4. Obrázky i fotky je třeba zaslat nejpozději do 31. 12. 2007 na e-mail discworld@discworld.cz. Do předmětu uveďte "Výtvarná soutěž" a do textu zprávy své jméno a příjmení, popřípadě i přezdívku.
5. Zasláním obrázku či fotky prohlašujete, že jste autorem díla a že souhlasíte s jeho zveřejněním na stránkách Discworld.cz.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit hlavní cenu soutěže nebo soutěž pro nízkou účast zrušit. Kvalitní dílo ale i přesto oceníme a autora obdarujeme patřičně hodnotnou cenou.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže.

Ceny: Hlavní cenou (v obou soutěžích) jsou dva lístky na připravovaný Zeměplochacon 2008, který se bude konat v květnu 2008 a jehož hostem bude Terry Pratchett (podrobnosti zatím nejsou známy). Budeme se také snažit vyjednat hlavnímu výherci osobní foto s Terry Pratchettem a Janem Kantůrkem.
Hlavnímu výherci výtvarné soutěže přidáme k lístkům také originální skicu z počítačové hry Discworld 1, která sloužila jako předloha k jednomu z interiérů hry.
Další ceny budou také zeměplošského rázu jako například komiks Stráže! Stráže!, Průvodce po Zeměploše, audionahrávka knihy Erik či výtisky fanzinu Cori Celesti.

 

SPONZOŘI SOUTĚŽEAbout The Author

Leave a Reply