Hlavním městem Zingary Kordavou se ještě převaluje pach krve ze zabíjení předchozího dne, ale zahradou královského paláce se již znovu pokradmu plíží smrt zosobněná v postavě Iaiana Chlapce, proslulého a obávaného královraha. Jeho druhým jménem je přízvisko král vrahů, vrah králů. Do jeho cesty se nechtěně postaví Conan, který ve funkci zingarského generála vedl své vojsko k vítězství na tyranem Mordermim, aby následně odmítl trůn a vzdal se jej ve prospěch svého přítele Santiddiho.
Po krátkém „přátelském“ rozhovoru, kdy smrt je blíže tu k jednomu nebo druhému zabijáku, uzavírá Conan s Iananem nešťastnou sázku, která odstartuje následující události. Iaian Chlapec totiž dostojí své zakázce a pranic ho nezajímá, že zabíjí zcela jiného krále, než pro jehož vraždu byl najat. Zcela neplánovaně se také podaří, aby vina za smrt novopečeného krále Zingary padla právě na Conana. Ten se tak z oslavovaného generála rázem stává psancem.

Jaroslav Mostecký je bezesporu skvělým představitelem spisovatelského řemesla. A na této knize je to znát. Jeho Conan není stoprocentně neomylný a nepřemožitelný bojovník, i když je jasné, že nakonec musí vyjít jako vítěz. V podání Jaroslava Mosteckého působí Conan víc civilněji než ve většině knih ostatních Howardových následovníků. Jeho síla je stále nadlidská, ale tváří v tvář přesile hledá i jiná východiska než jen bezhlavé a těžko uvěřitelné rubání stovek nepřátel. O potoky krve však ochuzeni nebudete.
Velikým, opravdu velikým, plusem této knihy je i fakt, že v žádném okamžiku, vyjma dvou hlavních hrdinů, nemůžete počítat s žádnou další postavou. Ten, kdo se zdá být pro další vývoj děje naprosto nepostradatelným, je o několik stránek dál nemilosrdně a mnohdy i velmi nevybíravě zbaven života. Neděje se tak to, co v mnoha dalších knihách, kdy jsou na scéně dvě přibližně vyrovnané skupiny nepřátel, které kolem sebe kličkují na několika stech stránkách, aby dospěli do finále, které vše rozhodne. U spousty postav si v Mosteckého knize nemůžete být ani jistí, na jakou stranu se postaví. V jednom okamžiku kryjí Conanovi záda a v dalším se chystají vrazit mu dýku do boku.
Lehkým mínusem knihy je nepříliš výrazný spád. Vrah králů se totiž místy vleče nepřílišným svižným tempem, ale to je naštěstí vyvážené výše uvedenou nejednoznačností většiny postav.
Ať mě Ištar zardousí, jestli je investice do téhle conanovky vyhozením peněz. Není.