Česká science fiction scéna udělala od dřevních dob velký kvantitativní i kvalitativní skok kupředu. Každý rok vychází víc než sto originální povídek a několik desítek románů tuzemských autorů. Proto je možné a vhodné udělat následující krok, který na základě názorů všech zainteresovaných příznivců science fiction a fantasy umožní vyzdvihnout a zviditelnit ta díla, která si to zaslouží – současně tak na ně upozornit i širší čtenářskou veřejnost.

 

Skupina nakladatelů a žánrových publicistů tímto vyhlašuje  Čtenářskou cenu Einsteinův mozek pro nelepší povídku a román roku napsanou českým případně slovenským autorem, poprvé vydanou v roce 2006 a to v českém jazyce (dále je používán zjednodušený termín  tuzemské dílo). 

 

Pravidla:

 

Hlasování proběhne dvoukolově. V prvním nominačním kole může každý čtenář, který se zaregistruje na hlasovacích stránkách Ceny o Einsteinův mozek http://mozek.legie.info poslat až tři hlasy třem povídkám a až tři hlasy třem románům. Je možné hlasovat jen pro díla publikovaná v knihách a časopisech s přiřazeným ISBN nebo ISSN.

  1.   Nutnou podmínkou k účasti v hlasování je funkční emailová adresa. Díla, pro která je možné hlasovat jsou vybírána z databázových seznamů přímo na hlasovacích stránkách. První nominační kolo bude trvat do posledního srpna roku 2007 a jeho výsledky budou do 14ti dnů oznámeny na hlasovacích stránkách, na sff serverech a v sff periodicích.
  2. Do druhého hlasovacího kola postoupí tři nominované povídky a tří nominované romány. O vítězné tuzemské povídce/ románu roku pak rozhodnou čtenáři
    1. Pomocí hlasovacích lístků uveřejněných ve science fiction magazínu Pevnost a Magazínu Fantasy and Science Fiction, případně v dalších knihách.
    2. Čtenáři- účastníci conu Fenixcon 2007 v Brně vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky.
  3. Vyhlášení čtenářsky nejúspěšnější povídky a románu roku proběhne na  Fénixconu v průběhu slavnostního večera. Deset  hlasujících z prvního i druhého kola  bude vylosováno a odměněno předplatným magazínu Pevnost nebo Magazínu Fantasy and Science Fiction nebo souborem knih z nakladatelství Klubu Julese Vernea, Straky na vrbě a Triton.
  4. Autoři oceněných děl obdrží Einsteinův mozek (tedy nefunkční kopii)

 

Poznámky:

Vzhledem k ročnímu objemu česky vydávaných tuzemských originálních prací byly zavedeny jen kategorie román a povídka. Rozdělení bylo provedeno podle následujících kritérií:

 

Román: je publikován samostatně, má délku větší než sto dvacet stran.

 

Povídka: může být publikována samostatně nebo spolu s dalšími povídkami v jednom svazku, délka by neměla přesáhnout sto dvacet stran.

 

Objevíte li v hlasovací databázi chybu, můžete na ni upozornit na mozek@legie.info. Náprava bude zjednána neprodleně.

 

Každý hlasující má v nominačním kole právo hlasovat nejvýše pro tři povídky a tři romány. Byla podniknuta opatření pro odhalení vícenásobných hlasování. Vyhlašovatelé ceny si však uvědomují, že stejně jako není možné zamezit padělání bankovek, nejsou schopni zajistit stoprocentní kontrolu unikátnosti jednotlivých hlasů. V případě prokázání vícenásobného hlasování budou anulovány všechny hlasy dotyčného účastníka.

 

Za vyhlašovatele ceny v abecedním pořádku:

nakladatelství Klubu Julese Vernea

nakladatelství Straky na vrbě

nakladatelství Triton

Pevnost

server Fantasya

server Legie

 

Za sympatizanty a spolupracovníky:

Daemon

Fantázia

FantasyPlanet

Ikarie

Magazín Fantasy and Science Fiction

Sarden

 

Bereme vás vážně, protože vy nás berete vážně!