Vstupuješ na oltář

Nad hlavou svatozář

A němá tvář

 

Sundáváš černý plášť

S ním všechnu zlost a zášť

Nikdy víc nepoznáš

 

Tak rukou hladíš tmu

Vstupuješ do svých snů

V údolí stínů

 

Míjíš strom, starý dub

Ve hvozdu hrdinů

Lesní vílu

 

Tam kde život hledáš

Skrývá se smích i pláč

Vše, co odsud i dosud znáš

 

Starý dub šeptá tiše

Ať pohlédneš naň, výše

Příběhy větví píše

 

Pryč ustupuje tma

Jen záře přetrvá

Zelená pláň

 

Tak obraz dostal rám

A člověk není sám

Okno zeje…dokořán

 

About The Author

4 komentáře

Leave a Reply