Davem víří vlna euforie

viny jeho jen očistný oheň smyje

úsměv přelétl mu po tváři

 

vraždil a kradl

a králi se smál!

 

a měl mnoho žen

ač nesmělým se zdál

podle zjevu…

 

Smrt!

Smrt se stane skutečností

Smrt!…

to zažiješ jen v hrozných snech

 

co špatného je na upírech?

neoplývaj něhou…

 

A oheň vzplane, rychle hoří, suše

on radost má jak kluk z nové kuše

 

… věříš v zaprodání duše?

Ďáblu –

 

 – Bohu, Pánu?!

Ne! nevěří v ně

Ne! v jediného z nich!

A ne v všecky tři…

 

dav hýří

a řve!

a bouří!

 

oheň na hranici hoří

tvář roztáhne se v hnusný škleb

 

zatracen buď tento svět!

zatracen buď lid!

jen jediný má právo žít!

 

On – Prokletý.