Tématem povídky musí být erotika a žánrem fantasy, science fiction nebo horror.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:

 • Povídka: Rozsah od 8 do 30 normostran (1 ns = 1800 znaků).
 • Krátká povídka: Rozsah do 500 slov

Vítězové obou kategorií obdrží:

 • 1. místo Diplom, věcné ceny od sponzorů, ilustraci k povídce od spolupracujících ilustrátorů.
 • 2. místo Diplom
 • 3. místo Diplom

Pravidla soutěže

 1. Příspěvky posílejte výhradně v elektronické formě, jako soubor ve formátu DOC, RTF nebo TXT, uložený na disketě nebo CD. Doporučujeme pro jistotu přiložit i jednu tištěnou kopii.
 2. Soutěž je anonymní, soutěžní povídku proto označte jen názvem a uveďte kategorii, do které chcete své dílo přihlásit. Do zvláštní zalepené obálky, kterou k zaslané práci přiložíte, vložte informace o sobě. Název povídky, jméno, adresu, případně e-mail a telefon.
 3. Povídky mohou být uveřejněny za standardních podmínek, před jejich případnou publikací budou autoři kontaktováni. Uveřejnění povídek není honorováno.
 4. Výsledky soutěže budou vyhodnoceny porotou. Porota si vyhrazuje právo neudělit ceny.
 5. Do soutěže mohou být zařazeny jen povídky, které ještě nebyly nikde publikovány a nejsou ani zaslány do jiných soutěží.
 6. Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2007. Příspěvky obdržené po tomto datu nebudou přijaty.

Příspěvky zasílejte na adresu:

Projekt BDSM.CZ
P. O. Box 51
149 01  Praha 415

Případné dotazy zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu redakce@bdsm.cz.

Aktualizované informace o soutěži najdete na internetové adrese http://soutez.bdsm.cz.

Hodnocení a vyhlášení výsledků

Zaslané příspěvky bude hodnotit porota ve složení:

 • Františka Vrbenská, spisovatelka
 • Petra Neomillnerová, spisovatelka
 • Jiří Popiolek, redaktor
 • Michal A. Valášek, vydavatel BDSM.CZ
 • Michaela Wilhelmová, Eroticon

Výsledky budou vyhlášeny na Eroticonu 2007 a vítězové budou v dostatečném předstihu informování.

Komentáře

komentářů

About The Author

Zakladatel MFantasy magazínu

One Response

Leave a Reply