Jen malé gesto stačí

A slovo jediné

V tom velkém kolotoči

Je to až s podivem

 

Jak malou cenu život má

Pro toho, kdo jej ovládá

Lze ho snadno obětovat

Když morálka upadá

 

Řekl:

„Ehh?! Život bez války?

K čemu to je?

Jaký má smysl

Žít bez boje?

 

Radši krk dám do oprátky

Než v míru pokojně žít

Já chci boj, chci válku

A v ní zvítězit!“

 

 

Déšť vytrvale smáčel zem

Blesky šedou oblohou zářily

Snad jde jen o zlý sen

 

Snad byl to jen zlý sen

Jenž podařilo se naplnit

V touze podřídit si lid všechen

A celé lidstvo o(c)hromit

 

Počasí nepřeje hrdinům

Stejně jak časy zlé

Je to jen sláva maršálů

 

Je to jen sláva maršálů

Jejich oči krví podlité

Svět prý měl náležet jim

A ostatní?

Jsou to jen bandité…

 

About The Author

3 komentáře

Leave a Reply