Silnice kolem kousku světa

Na lékaři Largo Egazarovi je tajemného mnohem víc než jen jeho jméno. S naprostou samozřejmostí dokáže mluvit o rusalkách, vodnících a jiných nadpřirozených bytostech, jakoby se s každou z nich už několikrát v životě setkal. A ve chvíli, kdy dostává dopis z rodného Namzulu, pochopí čtenář, že v této zemičce je něco jinak. V tomto mini státečku normálně nežijí jenom rusalky, ale i další bytosti jakými jsou vlkodlaci, bludičky, upíři a spoustu dalších. A ti všichni jsou nyní ohrožování nelítostnými obchodníky, kteří je považují za vynikající vývozní artikl pro obchod s nadpřirozeným „masem“. Proto všichni doufají, že už brzy se znovu objeví právoplatný král, který dokáže vše změnit. Žhavým kandidátem je i Largo Egazar.
Ten, kdo četl již výše zmiňovanou knihu 2x čaroděj v akci a uvízl mu v paměti příběh Hadí král za nic nemůže, může si udělat velmi přesný obrázek i o Silnici kolem kousku světa. Oba příběhy totiž působí jako variace na jedno téma. Děj obou začíná ve střední Evropě a jejich hrdiny jsou zpočátku nenápadní muži, jejichž původ je pro jejich přátele zahalen rouškou tajemství. Hrdiny spojuje i náhlá a naléhavá žádost o pomoc, kterou potřebuje jejich stará vlast a nadpřirozené schopnosti, kterými vládnou. Po jejich stopách se také v obou knihách vydávají zamilované dívky, které výrazně zasáhnou do děje.
Pokud jste tedy četli Hadího krále, nepřinese vám Silnice kolem kousku světa vůbec nic nového. Až na pár nápadů s novými nadpřirozenými bytostmi, které vznikly vydatné pomoci monstrologů, ubíhá příběh poklidně a bez větších zvratů ke svému stejně poklidnému konci.

Nevyvolený

Kousek Země, který kdysi přelétl vesmírnou pustinu, se usadil na vzdálené cizí planetě. Nepoháněly ho žádné motory, ale stará dobrá magie. Ta dokáže v nové vlasti ovládat veškeré stroje včetně počítačů a řídí tak technický (ne)pokrok tohoto světa. Nic ale nemusí být tak, jak hlásá staletí zažitá tradice. Existuje totiž proroctví, že Vyvolený dokáže najít odvahu a vzepřít se tradicím a změnit tak dosavadní běh světa. Děj Nevyvoleného, přesto nebo možná právě proto, že dostal k dispozici méně stran ke svému rozvinutí než Silnice kolem kousku světa, ubíhá vpřed dravějším tempem, má větší spád a je daleko víc napínavější. Také s hlavním hrdinou Nerem Sinre se čtenář dokáže daleko lépe sžít a je ve své nedokonalosti sympatičtější než Largo Egazar.

Závěrečný verdikt

Kniha Silnice kolem kousku světa tak nabízí dva příběhy, které mají společný mix nadpřirozena a technického světa naší současnosti. Ačkoli svůj název získala podle delšího příběhu a mohlo by se tak zdát, že Nevyvolený je jen vycpávkou, aby kniha nabyla předepsaný počet stran, je tomu právě naopak. Nevyvolený je mnohem lepší než Silnice kolem kousku světa. Ta postrádá jakékoli napětí a spád. Jenom díky Nevyvolenému není tahle knížka zklamáním.