Temná růže,

drahokamy z kůže.

Srdce k sobě náhle spjata,

propojena krví draka.

 

Bolesti se bojí, avšak jen za ní se honí.

Jak Satan u bran pekla sváru.

Krátká chvilka doufání a věčné touhy týrání,

než osud zasadí smrtelnou ránu.

 

Tak blízce k sobě spjati,

krví draka pod ochranu vzati.

Ta bledá krása jeho ledových očí,

Za kterou se jiné točí.

 

Nepřátelé v životě a v smrti,

co bloudí ve své vlastní temné noci,

nenalézajíc útěchy.

Postrádajíc se na věky.

 

Jejich odpor rychle slábne.

Světlo naděje je k sobě táhne.

Vystoupí tak k světlu země,

a pak probudí své temnoty vězně.

 

Pod dračí krví, v přísaze života                                             

zničili zlo, padla temnota.