V současnosti jsou na stránkách dva moduly. První je Svět Naidon, kde jsou obecné informace o světě, víceméně platící pro všechny kontinenty. Druhým modulem je právě jeden z kontinentů zvaný Ilindor. Samozřejmě, že u tohoto počtu nechceme skončit a proto stále tvoříme. Takže nyní k tomu, co je v plánu.

   Za nějaký ten měsíc by měl vyjít modul o kontinentu Aragonie. Jejím tvůrcem je Tiara, která nyní pracuje na podrobnějším zpracování. Aragonie se bude nést v trochu jiném duchu něž Ilindor. Další věcí bude oprava modulu Ilindoru, což znamená opravení různých chyb a přidání dalších obrázků ras od našeho kreslíře Martina Kuhna. Právě jeho ilustrace a ještě ilustrace Tomáše Brady, jež vytvořil ilustrace pro modul Svět Naidon, zařadíme do galerie na stránkách. Jaksi jsme opomněli vydat kalendář světa Naidonu a proto by se měl na stránkách brzo objevit. Další věcí je oznámení, že pracujeme na geografickém modulu pro Ilindor, který by se měl podrobně zabývat královstvím Sidarsko. K němu by pak mělo být ještě dobrodružství určené pro hráče DrD.

   Takže to by bylo snad vše. Zároveň stále hledáme spolupracovníky, kteří by měli zájem podílet se na tvorbě Naidonu.

About The Author

Leave a Reply