Na kopci zas stojím
A hledím níž
Není tam vesnice
Jen velký kříž
Dobře to vím
Dobře to víš

Vzpomínky vstupují
Do mysli mé
Jak kopí ostré, zlé
Jedovaté
Rány se nehojí
Kdo vůbec obstojí?

Byla jsi bytostí
Tak laskavou
Tak bezbrannou
A jenom mou
Byla jsi mé štěstí
Co navždy spí

Tady byla náves
A pěšinou
Mé kroky zase jdou
Tou cestou svou 
Jak tenkrát tak i dnes
Jsem tu s Tebou

Základy stavení
V prachu leží
Že jsi zde chodila
Vnímám ztěží
Dnes už mi na ničem
Nezáleží

Dávno jsem zanevřel
Na tento svět
Už dvacet let
Vracím se zpět
Abych Tě zřel
V paměti měl

Proč s jiným národem
Válku si přál?
Ten špatný král
Co chtěl si vzal
On zničil zem
A jen boj znal

Že válkou pouze žil
Vinen je král
Ten boj si přál
A generál
Nezastavil
A rozkaz dal

Vinni jsou vojáci
Když král vzpomněl
Čekali na povel
Plnit co chtěl
Odvedli zlou práci
A svět se chvěl

Nebránit zločinu
Zločinem jest
Zaslouží trest
Kdo chtěl by vést
K válčení příčinu
Na špatnou z cest

Dvacet let král pryč je 
život jde dál
proč mnohé co jsem znal
dráp války vzal
vždyť člověk nežije
aby se bál

 

 

 

 

 

Akoba