Plaje oheň
Pálí žár
Padá popel
Mizí zmar

Spálil jsem emoce
Spočinuly v hrobě
Spálil jsem emoce
K Tobě

Oheň plápolá
Ž
ár pálí
Caput Mortea
Vrátil jsem zemi

Teď jsi zdrcena
Mou láskou temnou
Neb byla nucena
Inspirací jemnou

Nemohu si pomoci
Moje Karta
Rytíř Holí
Spřízněna s bezmocí
Vyrábí tady
Sůl Solí

Koho ještě zaprodám
Při tomto rituálu
Najednou jsem sám
V přírodním sálu

Stromy se kácejí
Když List z nich opadá
Emoce se ztrácejí
A Láska uvadá

Sal Salis
Je téměř hotova 
Z duše mé sliz
Stal se doslova

Mnoho obětí
Spočinulo v hrobě
Pouze tvé objetí
Bude mi chybět

Spálil jsem emoce
Skončily v hrobě
Ztratil jsem emoce
K Tobě

Plaje oheň
Pálí žár
Padá popel
Mizí zmar