Hry na hrdiny (HnH)

– z anglického role playing games (RPG)

Hry na hrdiny se od ostatních společenských her značně liší. Jednotliví hráči hrají postavy (dobrodruhy), žijící ve smyšleném světě, který vytváří a řídí jeden z hráčů – Pán hry (PH). Hráči říkají, co dělá jejich postava a pán hry sděluje hráči reakci okolí na činnost jeho postavy. Hraní her na hrdiny si můžete představit jako divadelní hru nebo psaní knihy, kde jednotlivé části píší hráči (za své postavy) a pán hry je režisér, scénárista, jevištní mistr a architekt v jedné osobě.

Zde nastává hlavní rozdíl mezi hrami na hrdiny a ostatními hrami – obvykle hraje každý sám za sebe a snaží se vyhrát nad ostatními. Potom bývá obvykle jeden vítěz a jeden poražený. Ve hrách na hrdiny hraje hráč někoho jiného a nesnaží se porazit ostatní; snaží se řídit postavu tak, aby jednala jako ve skutečnosti. Ve hrách na hrdiny nikdo nad nikým nevítězí ani neprohrává, pouze se hraním baví. Postava vítězí zejména sama nad sebou, nad svými nedostatky a pocity – strachem, touhou po penězích nebo láskou.

Cílem hráče je pak co nejlépe svou postavu vést a bavit se její hrou. Jeho prohrou je zejména nuda, jeho výhrou naopak dobrá zábava. Každý hráč musí vždy v první řadě hájit zájmy své postavy, nikoliv své vlastní. Hráč se musí se svým hrdinou sžít a jednat tak, jak by se zachovala v dané situaci jeho postava a ne on sám. Musí se vžít do její role, ponořit se do světa, ve kterém žije, a odpoutat se od reálného života.

Zajímavou složkou těchto her je způsob, jakým se postava zlepšuje. Jak prochází jednotlivá dobrodružství, překonává překážky, poráží nepřátele nebo jim uniká má vliv na její schopnosti. Zjednodušeně lze říci, že se hry na hrdiny dělí na dvě základní skupiny podle systému zlepšování: Systém dovedností a Systém povolání a úrovně.

Systém dovedností

– anglicky skill based system

Systém dovedností přiřazuje každé postavě vlastnosti a dovednosti založené na volbě hráče. Jak postava nabírá zkušenosti, její vlastnosti a dovednosti se plynule zvyšují.

Pro začínající postavy může být problém zvolit si vhodné dovednosti a správně je zvyšovat – v tom jim může pomoci systém archetypů (předvytvořených oblastí výcviku, kterým se postava ubírá). Hráč má značnou svobodu v tom, co jeho postava umí a dovednosti postavy (a jejich výše) popisují, co postava prožila a čím prošla.

Systém povolání a úrovně

– anglicky class and level system

Hry založené na systému povolání a úrovně rozdělují herní postavy na třídy povolání a v každém povolání jim předělují úroveň. Povolání tvoří soubor dovedností, které se se stoupajícími zkušenostmi postav vyvíjejí a to skokem, vždy po přestupu na novou úroveň. Čím vyšší úroveň, tím je postava silnější.

Výhodou systému je jeho jednoduchost – schopnosti postavy snadno popíšeme dvěma údaji – povoláním a úrovní. I když se mohou různé postavy na stejné úrovni lišit, mají stále mnoho společného. Nevýhoda spočívá v přílišné „svázanosti“ postavy s jejím povoláním – systém těžko počítá s tím, že se postava jednoho povolání může naučit dovednosti někoho jiného.

Například válečníci rozvíjejí hlavně bojové dovednosti. Hráč by chtěl, aby jeho postava válečníka uměla stopovat, krást, cvičit zvířata a odemykat zámky, ale buď bude omezená v rozvoji takové schopnosti, nebo jí to systém vůbec neumožní.

Prostředí

Celé dobrodružství se odehrává v určitém prostředí. Prostředí ve hrách na hrdiny udává celkovou styl hry, její ráz a její atmosféru.

Fantasy prostředí

Toto prostředí je poměrně přesně definováno představou mnoha autorů knih, filmů, ale i čtenářů a diváků. Především záleží na technologii – obecně přijatelná hranice je před objevem střelného prachu (nebo jeho masivnějšího rozšíření) – tedy žádné pušky, auta nebo lasery, ale chladné zbraně (meče, kyje, nože, palcáty, kuše, luky), koně, zemědělství jako základ obživy, koně jako hlavní dopravní prostředek.

Koření fantasy prostředí tvoří magie, božstva, alchymie a další tajemné vědy. Bez jejich přítomnosti by se jednalo jen o „klasické“ historické prostředí.

Přidáním technologie (nebo sci-fi) do fantasy vzniká mixované prostředí, které není příliš časté.

Historické prostředí

Dobrodružství se může odehrávat v libovolném období historie Země a využívat známých skutečností, osob a událostí, což do jisté míry ulehčí jeho řízení, na druhou stranu ale značně svazuje ruce Pánu hry.

Mezi historická období patří:

starověk (Řecko, Řím, Egypt, …)

evropský středověk

východní středověk (Japonsko, Čína)

Divoký Západ

jiné období (nebývá použito vzhledem k malé atraktivitě / atmosféře)

Moderní svět

I když je současný svět obrovský, pestrý a zajímavý, není příliš přitažlivý pro hry na hrdiny. Je daleko zajímavější zahrát si v jiném čase, světě, v daleké budoucnosti nebo v atmosféře magie a strachu.

Sci-fi

Tak jak je jednoduché popsat fantasy prostředí, tak je obtížné definovat sci-fi. Můžeme se jednat například o:

Cyber (kybernetický, genetický věk)

Blízká budoucnost přeplněná korporacemi, technologiemi, znečištěním, genetickými modifikacemi, nejrůznějšími zbraněmi a hlavně penězi.

Mezihvězdné lety

Technologie natolik pokročila, že se lidé dostali na jiné planety. Lety do kosmu jsou běžné jako lety letadlem. Lidé se mohli potkat s jinými civilizacemi a rozvíjet s nimi vztahy (nebo bojovat o přežití).

Apokalypsa

Svět se zhroutil a na troskách staré civilizace vzniká civilizace nová. Objevují se starobylé technologie (vodní mlýn, orání pomocí zvířat, meče), ale i výdobytky ztracené civilizace (střelné zbraně, lasery, roboti). Vše dohromady tvoří zvláštní celek, v něčem podobný fantasy, v něčem cyber nebo jiný svět.

Časový paradox

Postavy cestují časem (zpět do minulosti nebo do budoucnosti) a jsou vystaveny zcela odlišným technologiím a vnímání světa.

Horor

Horor je spíše typ dobrodružství, ale může tvořit i vlastní svět plný tajemství, nočních můr, tmy a strachu.

Nejznámější hry na hrdiny v České republice

Dračí doupě (česky, fantasy)

Dračí doupě plus (česky, fantasy)

Hrdinové Fantasy (česky, fantasy)

Hrdinové TECHu (česky, sci-fi, apokalypsa, cyberpunk)

(A)D&D (anglicky, fantasy)

G.U.R.P.S. (anglicky, libovolné prostředí)

Shadowrun (anglicky, cyberpunk)