Hra Hrdinové Fantasy je založena na dovednostním systému, neboli se snaží být co nejsvobodnější. Umožňuje hráčům vytvořit co nejpřesněji postavu, šitou na míru jejich představám a nenechává se omezovat systémem povolání, který do značné míry svazuje a předurčuje budoucnost a vývoj hrdiny. Postavy procházejí životem, sbírají zkušenosti a tím se zlepšují ve svých dovednostech nebo se učí novým, přičemž i ti nejhloupější se mohou dlouhým a náročným úsilím nakonec naučit téměř všemu.

Vlastní pravidla tvoří čtyři knihy: Pravidla pro postavy, Pravidla pro Pána Hry (včetně popisu světa Illiadoru a barevné mapy A2), Tajná umění a Bestiář Pána hry. A co se v nich nachází?

Tvorba postavy

Pravidla pro postavy začínají kapitolou Tvorba postavy, s jejíž pomocí si vytvoříte svého hrdinu – a to jak jeho „číselné“ statistiky, tak i jeho minulost, povahu a náhled na svět. Základní pravidla nabízejí osm ras, které se liší statistikami, ale především pohledem na svět, způsobem života, svými názory a vztahy k ostatním tvorům.

Postavy jsou popsány 10 základními vlastnostmi jako jsou síla, obratnost, zručnost, vitalita, inteligence, vůle či boj se zbraněmi. Každý jedinec se narodí více či méně obdařen. Kdysi někdo vtipně prohlásil, že jediná vlastnost, kterou bůh rozděluje spravedlivě, je inteligence, protože si nikdo nestěžuje, že jí má málo. Výše jednotlivých vlastností do začátku určuje Vámi zvolená rasa a hod kostkou.

Každá postava projde v dětství něčím, co se nazývá „základní výcvik“. Nemusí to být výcvik v pravém slova smyslu, kdy je hrdina strčen do tělocvičny dělat kliky a shyby od rána do večera. O výcvik zloděje se postará sám trpký život v ulicích města, poustevnický život může otevřít cestu k bohu i bez dlouhého vysedávání v chrámových lavicích. „Základní výcvik“ spíše vypovídá o tom, čím postava prošla, nežli jste se jí ujali vy, jako hráči.

Povahové vlastnosti

Každá postava má rozličnou povahu. Právě hraní za odlišné charakterové vlastnosti velmi zpestřuje hru a patří mezi základní kameny HF. Nastavení povahového profilu dobrodruha je v rukou samotného hráče. Zvolí si jednotlivé povahové rysy, popisující jeho hrdinu, a určí i jejich váhu a důležitost. K dispozici jich je celá řada. Od vztahu k násilí a penězům, přes vztah k alkoholu a dobrému jídlu, až po touhu po moci a čestnost. Předkládáme hráčům možnost vyjádřit sílu jednotlivých vztahů na stupnici o -3 do +3. Uvedu malé příklady: Vztah k jídlu +3 ukazuje na nenasytného jedlíka, který si libuje v kvalitních pokrmech, nikdy nevyráží bez plného vaku jídla a nikdy neodmítne pozvání na hostinu. Postava se vtahem -3 trpí anorexií. Jí s největším sebezapřením, pohled na jídlo je jí odporný, trpí podvýživou. Postava se vtahem 0 pak jí, co dostane. Jí, když má hlad, příliš si nevybírá.

Kontakty

Zajímavé je také pravidlo pro „znalost“ osob, zde zvaná kontakty. Každý má mnoho známých, příbuzných, přátel a nepřátel. Zde si jednoduše poznamená vztah (stejně jako u povahy systémem -3 až +3) a znalost kontaktu (zná od vidění, zná dobře, ví o něm všechno).

Zkušenost a růst statistik

Zlepšování postav je kořením (i když ne podmínkou) správné hry na hrdiny a nejinak tomu je i v HF. Systém učení a zlepšování vlastností a dovedností oplývá velkou svobodou. Postavy se mohou naučit cokoliv si přejí z běžných nemagických dovedností. Postava s kouzelnickým výcvikem se může naučit páčit zámky, zpočátku bojově laděná postava klást pasti a sbírat byliny.

Dovednosti, vlastnosti si hráči zvyšují přímo za volné body zkušenosti. Stejným způsobem si i otevírají schopnosti nové. Základ dovednosti obvykle přímo závisí na vlastnostech (síla, zručnost) a výcviku.

Herní principy

Vždy se používá univerzální hod jednou šestistěnnou kostkou s tím, že se sčítají šestky. Princip použití dovednosti či vlastnosti je velmi prostý. Hráč si hodí šestistěnnou kostkou a k výsledku přičte hodnotu vlastnosti. Pokud je výsledné číslo větší nebo rovno stanovené obtížnosti, v činnosti uspěl. Přehazované obtížnosti jsou do značné míry univerzální a snadno se pamatují i bez dlouhého listování v příručce. Navíc se používá univerzální pravidlo fatálního neúspěchu (neboli zpropadená smůla) a totálního úspěchu (z pekla štěstí).

Soubojový systém

Značná pozornost je věnována systému časování a souboje. Lze jej odehrát jednoduše pomocí základních hodů nebo zpestřit mnoha manévry a speciálními útoky (které může opět používat každý, kdo se je naučí). Boj je dynamický, postavy se hodně pohybují a s pomocí dobré taktiky může i slabší postava přemoci „tabulkově“ silnějšího nepřítele.

Hráči musí u souboje hodně přemýšlet a kombinovat – každé pro má své proti – těžká zbroj chrání, ale zpomaluje, bezhlavý útok snáze zasáhne, ale postava se odkryje nepřátelům, luky jsou smrtonosné, ale zblízka se lučištník nemá čím bránit.

Systém je zjednodušeně řečeno založen na rychlosti (kyje jsou pomalé, kordy rychlé), zásahu (delší zbraň je výhodnější pro zásah), průrazu (když zbraň zasáhne, musí také proseknout zbroj), drtivosti (zubaté a těžké zbraně působí horší zranění) a obraně (jak se lze zbraní krýt).

Tajná umění

Světy fantasy si lze jen těžko představit bez kouzel, tajemných věd a božstev. Systém HF přináší celou samostatnou knihu kouzel, kněží, alchymistických receptů, která Vás těmito uměními provede. V základních pravidlech sice najdete příklady kouzel a božstev, ale tato samostatná kniha nabízí skutečnou hostinu.

Roviny bytí

Pochopení magie a božstev se odvíjí od chápání základů světa – rovin bytí neboli existence. Odhalování těchto tajemství je nejvyšším posláním kouzelníků, druidů, kněží a dalších postav vládnoucích nadpřirozenými silami. Základ všeho bytí tvoří elementální sféry ohně, vody, vzduchu a země a sféra prázdna (nepatří mezi elementy). Elementární séry obývají magičtí tvorové – elementálové.

Na sférách elementů je postaven náš svět, kde žijeme. Nazýváme jej materiální rovinou bytí.

Magie kouzelníků

Podstatou magie kouzelníků je pochopení podstaty prvků ohně a vzduchu. Tím není myšlen vzduch kolem nás a oheň v krbu; prvky rozumíme nejnižší živly, ze kterých je tvořen náš svět. Pokud kouzelník pochopí podstatu světa z pohledu ohně a vzduchu, může jej skrze ně ovládat.

Oheň představuje energii, sílu ukrytou v hmotě i každém živém tvoru. Jeho ovládnutí umožní kouzelníkovi sesílat ničivá kouzla, formovat hmotu a ovládat životní energii živých bytostí.

Chápání vzduchu je mnohem obtížnější – zahrnuje pohyb, tok času a myšlení.

Přírodní magie

Přírodní magie je založena na poznávání sfér vody a země. Narozdíl od magie kouzelníků, kde kouzelník uvolňuje energie ze svého nitra, ohně, čerpají hraničáři sílu z okolní přírody, zejména stromů a vody.

Chápání podstaty vodní sféry v našem světě umožňuje hraničářům zejména léčit zranění.

Zemní sféra zahrnuje přeměny hmoty. Její studium nalezne uplatnění především v bojových kouzlech hraničářů.

Magie bohů

Bohové nemají žádná omezení ve výběru živlů. Svou sílu čerpají z éterické sféry, z myšlenek svých uctívačů. Čím více mají následovníků, tím je jejich síla větší a zdaleka přesahuje možnosti pouhých smrtelníků. Magii bohů mohou využívat kněží a další následovníci bohů, každý kult má svá pravidla, schopnosti a modlitby.

Alchymie

Podle poznání alchymistů je celý svět tvořen elementy, přírodními živly: ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Každý element má svůj protiklad: oheň spálí zemi, země láme vítr, vítr rozhání vodu a voda uhasí oheň. Alchymisté nabyli velkého poznání při studiu těchto živlů ze dvou různých směrů:

Nejprve zkoumali živly samostatné a jejich vzájemný vliv. Tak dospěli k poznání o létání ve vzduchu, hořlavinách a výbušninách, jedech a mnoha dalších látkách.

Druhý směr studia se zabýval studiem podstaty elementů a jejich prolínání. Alchymisté došli k závěru, že všechny látky jsou tvořeny elementy a objevili způsob, jak lze ovlivňováním elementů v látkách měnit jejich podstatu.

Ve svém poznání měli stále mnoho nejasností, neboť některé látky se chovaly úplně jinak než podle předpokladů o elementech, kterými byli tvořeny. Nakonec tři nejlepší alchymisté v historii objevili další „element“ – prázdno. Prázdno není samo o sobě elementem, ale jeho působením dochází k převrácení účinků ostatních elementů. Právě na principu prázdna jsou vyráběny nejfantastičtější předměty a látky.

Pravidla Pána hry

Pro Pány hry je určena samostatná kniha, která je zasvětí do tajemství řízení hry, tvorby dobrodružství a světa. Kromě těchto principů a rad obsahuje také příklad vzorového světa Illiador a jeho barevnou mapu A2, několik vybraných nestvůr a souhrnné tabulky.

Bestiář

Pánům hry je k dispozici samostatná doplňující kniha obsahující popisy 200 nestvůr včetně jejich vlastností, vzhledu a způsobu života.

Oficiální stránka Hrdinů Fantasy: www.hrdinovefantasy.cz