Havran

Dospívání je kouzelné období plné neobyčejných dobrodružství, ale i velkých útrap. A pro Kaelina Ringa je obzvlášť obtížné. Osm set let po slavných časech Connavara a Rhega už ani historie nepatří horalům, nýbrž jejich Varlishkým porobitelům. Riganstké barvy jsou zakázány a horalové žijí v tvrdém područí. Kaelin však své kořeny nezapomněl, vždyť má také skvělého učitele Jaima Grymaucha, pro nějž žádná bitva není prohraná. Potom jejich život navždy změní vražda.

David Gemmell vždy perfektně vládl příběhu a jeho postavy byly dokonale prokreslené. V Havranovi vnáší do lidských činů pohledy porobených i podrobitelů, avšak všichni jsou v první řadě lidmi. Odhaluje hrdinství u lidí, u kterých to nečekáme, neboť každý z nás má v sobě velkolepost rozlévající magii do světa. A bez magie není života.

Havran je neuvěřitelným dobrodružstvím několika lidí, kterak se těžce srovnávají s nadvládou, ale i krutých Varlishů, jenž v sobě hlubokou studnici lidství. Jejich potíže jsou však maličkostí v porovnání s hrůzami, které otvírá pokračování pojmenované Bouřlivák.

Bouřlivák

Legendy vyprávějí, že bohové Siedhe, pozvedli lidi k dnešní slávě, neboť oni jsou jedinými tvory, kteří dokáží plnit zemi magií. Co ale zmůže jeden hrdinský akt, jediný čin nesobecké odvahy, když tisíce lidí páchají zlo vysávající drahocenné kouzlo života. Proto vzal kdysi bůh Cernunnos lidskou podobu, aby nás vyhladil. Před staletími neuspěl, ale jeho hrůza trpělivě dřímala v temnotách, až truhlici s Cernunnovou lebkou otevřel mocichtivý lord Winterbourne. Zemi rozervala občanská válka, avšak její ukrutné ohavnosti nejsou ničím proti krutostem Winterbournových vykupitelů. Lord má jen jediného nepřítele, který prostě nehodlá zahynout v jeho léčkách. Dokáže se však Bouřlivák postavit 60 000-ům vojáků? Může jeden geniální stratég a tisícovka Rigantských mečů zastavit lavinu? Anebo by bylo lepší, aby lidstvo zmizelo z povrchu planety?

Jestli nějaké dvě Gemmellovi knihy patří k sobě jsou to právě Havran a Bouřlivák, přesto si nemohou být vzdálenější. Problémy jednotlivců, krásu i složitost života odkrývá na svých stránkách příběh Kaelina Ringa – Havrana. Nenávist války, která mění hrdiny v vrahy a v neřádech dokáže vyzvednout to nejlepší. Tu mezi sprškami krve a křičícími muži nachází Gaise Macon – Bouřlivák.

Váša

About The Author

3 komentáře

Leave a Reply