Území Čech a Moravy, počátek našeho letopočtu. Zde se odehrává příběh, ve kterém autor vcelku důmyslně mísí fikci a skutečné historické události. Nacházíme se v době, kdy naše území opustila většina Bójů a na jejich místo přichází germánské kmeny Markomanů a Kvádů. A právě markomanský král Marobud je jednou z hlavních postav. Jeho nezřízená touha po moci a ženách odstartuje příběh, v němž není nouze o krvavé souboje mýtické bytosti i romantické chvíle.

         Jednoho dne spatří Marobud ve svém hradišti překrásnou ženu a přesvědčen o své neodolatelnosti a moci, se jí pokusí získat pro své chvilkové potěšení. Žena, mýtiská bójská královna Brenna, se mu však vysměje a ani na druhý pokus, kdy jí Marobud vyslídí až v jejím do mě, se markomanskému králi nepoddá. Až do hloubi duše uražený Marobud se rozhodne pro pomstu a nechá Brennu i s jejím manželem zavraždit a jejich dům vypálit. Netuší však, že krutému vraždění unikla Brennina mladá dcera Kroana, která je stejně jako její rodiče vlkodlakem, a která se stala svědkem smrti svých rodičů. A tentokrát je to její mysl, v níž vzplane touha po pomstě.
         V dalším průběhu děje máme možnost sledovat Kroanino dospívání, zdokonalování se v boji, její první milostné vzplanutí i zklamání. Kroana se vydává na nelehkou cestu, aby pomstila smrt svých rodičů, na které jí čekají mnohé nesnáze a nelehká rozhodnutí.
         Od úvodních stránek až po samý konec je kniha napsána velmi čtivě a ubíhá ve svižném tempu. Autor rozhodně nenudí dlouhými popisnými pasážemi a historická fakta servíruje postupně a nenuceně. Jen v několika málo případech nerozvine do plné šíře naznačené motivy a děj v těchto okamžicích končí jaksi předčasně. Pokud má čtenář pocit, že souhra fikce a historie poněkud skřípe, dá mu vysvětlení závěrečný autorův doslov, v němž jsou historiské reálie shrnuty a vysvěteleny.

         Kniha samotná si zaslouží tři poctivé hvězdičky, časopis Pevnost a Wolf Publishing plných pět za nápad a realizaci. Pokud jste tedy zaváhaly a nekoupily knihu spolu s Pevností, máte právě teď možnost doplnit si svojí knihovničku o zajímavý tutil.