Pěšinka kamením vysypána

Klikatá, úzká, nerovná

Vykročíš po ní časně z rána

Snad opravdu je čarovná

 

Procházíš hustými lesy

Co tají své ukrutné síly

Tam v dáli se rýsují vřesy

A za nimi tančí snad víly

 

Bělostný tvor si kráčí tam v dáli

Má zlatou hřívu, ladný krok

Ten může patřit jen samému králi

Vždyť před ním strne řeky tok

 

Ten obraz víly lemují

S perlami v modravých vlasech

Jistě jen lehce milují

Neboť jsou štíhlounké v pasech

 

Co je to za říši kde zní jen struny

A voda a vítr a smích?

Nad zlato stojí zde stromů koruny

Ty zničit byl by velký hřích…