DÉMON

 

Země, země se zachvěla,

temnota vstoupila.

Sluncem prozářený den,

změnil se v popel jen.

Msta, pýcha, závist toť slova nejčastěji skloňovaná jsou,

lidé hříšní svému trestu neujdou.

Na svět vetřel se démon zlý,

hříchy lidí posedlý.

Každý den i každou noc,

sbírá magie moc.

Brzy na křídlech svých se vznese,

pak již nikdo neuteče.

Všichni ti, kdo zabili,

nejsou již bez viny!