Když si tak ujížděla krajinou,napadlo ji,že to snad nebude tak hrozné.Slunce svítilo a jemný vítr v ní probouzel odhodlání a naději.Celý den jela bez potíží a pomyslela si,že vše hravě zvládne.Večer svůj názor zásadně změnila.Nebe zčernalo a hvězdy,které zazářily spolu s měsícem v úplňku,se vzápětí schovaly za mraky.Někde v lese zavyl vlk a k němu se s tichým zahoukáním přidala sova.Noc byla klidná,ale dívka,krčící se na okraji lesa,měla v očích čiré zoufalství.Vždy byla povahou dobrodruh,ale nyní se naplno projevila její zhýčkaná stránka.Teď si vyčítala,že vůbec vytáhla paty z rodné vesnice.Mohla v klidu sedět ve svých komnatách a nerušeně se oddávat vzpomínkám na otce.Místo toho trčela někde v divočině a neměla zdání o tom,co bude zítra,ba ani o tom,jestli se něco stane za minutu.Křečovitě svírala dýku a těkala pohledem ze strany na stranu,ale kde nic,tu nic.Trochu,opravdu jen trošičku se uklidnila.Netrvalo dlouho a usnula.
 Jen zkusím hádat,co se jí zdálo a určitě nebudu daleko od pravdy.Myslím,že se jí zdálo o otci,jak k ní znovu a znovu promlouvá,než se Arlin probudí a zjistí,že to byl zase jen sen.Nemýlím se.
 Když se k ránu trhnutím probudila,měla pocit,že jí někdo vylil na hlavu vědro ledu a pak jí pořádně praštil palicí.Rozhlédla se kolem a zjistila,že leží u lesa,kterým protéká říčka Verm.První záchytný bod na cestě do královského města Šdooth.
 Druhé místo,ke kterému musela do večera dojet byl starý hrad patřící rodu Poleanů.Jeho nynější vládkyní byla lady Elian.
 Elian byla Arlinina sestřenice.Pyšnila se titulem nejkrásnější ženy v celé jižní oblasti.Měla dlouhé tmavě hnědé vlasy a poměnkově modré oči.Málokdy se snažila své krásy využít,byla velice sečtělá a dobrosrdečná.Osud si ale s jejím životem vyhrál.Díky  vyřizování účtů mezi rody zůstali v rodině jen ona,Arlin a její otec.A ani ten už nežije.S Arlin táhly vždy za jeden provaz.Byly si hodně podobné jak vzhledem,tak povahou a názory.Navíc zbyly samy dvě,co jim zbývalo jiného.Elian mbyla nadšená,když k ní toho dne dorazila Arlin,povídaly si do noci.
 Mluvily hlavně o lordu Fluarovi,Arlinině otci.Zdálo se však ,že Elian ví víc,než chtěla prozradit,chtěla Arlin od cesty za spravedlností odradit.
 ,,Arlin poslyš,to,co se snažíš zjistit by ti mohlo hodně ublížit.Raději se vrať na hrad,drž smutek za otce a věnuj se svému panství.Věř mi,bude to tak lepší!”
 ,,Proč myslíš?” zeptala se pobouřeně Arlin ,,Copak se chystám do Temna?” a pochmurně se usmála.Lidé věřili,že do Temna se dostanou po smrti.Už podle jména tohoto místa se dá lehce odhadnout,proč se nikomu nechtělo umřít…
 ,,Mezi Temnem a Šdoothem není tak velký rozdíl ” pravila Elian vážně ,, a někdo v tvém postavení by se tam bez dopravodu vůbec neměl vydávat. “
 ,,Myslíš,že jsem nějaká rozmazlená princeznička?  zaútočila Arlin.
 ,,Tak jsem to nemyslela,ale ve městě není bezpečno!Ani se nenaděješ a může se stát cokoliv.”
 ,,Ať se stane cokoliv,zvládnu to!Já tam musím jet!”
 ,,Nejezdi tam!Koleduješ si,jako tvůj otec!” vykřikla Elian,ale vzápětí se snažila tvářit,jako by se nic nestalo.
 Arlin sklonila hlavu na stranu a probodla jí pohledem:,,Co tím chceš říct?”
 ,,Vůbec nic….” Elian sklopila oči.
 ,,Ale no tak,nesnaž se to zamluvit!”
 ,,Já o tom nic nevím,opravdu!!”
 ,,Ale víš!!Řekni mi to!!!”
 ,,To nemůžu- ” začala Elian,ale Arlin ji umlčela mávnutím ruky.
 ,,Nech toho.Řekni mi,co víš!Jestli se to týká mého otce,kdo jiný by to měl vědět,než já? “
 Elian se nejprve rozhlížela po pokoji s výrazem myši zahnané do kouta,ale pak se váhavě rozpovídala:,, Víš,je to dost složité a nebude to pro tebe lehké,ale budiž.Když se tvůj otec vydal poprvé do města,nedostal se zrovna do nejlepší společnosti.Tahle….řekněme skupina čítala asi tak třicet lidí.Měli i jméno,ale to si nepamatuji,není to důležité.Zabíjení pro ně bylo denním chlebem,ale to tvému otci nijak nevadilo.Nadchl se pro jejich soudržnost a…a přidal se k nim. ” šeptla Elian a Arlin zasyčela meco mezi kletbou,nadávkami a znechucením.Chvíli bylo ticho a pak Elian pokračovala: ,,Naučil se,jak je snadné někoho zabít a okrást.Osvojil si jejich zvyky a lord Fluar se z jeho osobnosti pomalu vytrácel.V té době si nadělal spoustu nepřátel a bylo by jich mnohem víc,kdyby nepotkal tvou matku.Ta v něm zažehla cit,jakého dosud nebyl schopen.přesvědčila ho,aby vystoupil z té jejich bandy a on to udělal.Chtěl si ji vzít,ale nepohodl se s jejím otcem.Ten si pro svou dceru představoval někoho jiného,než lorda,který se dal na špatnou stezku.Fluar ho při jedné hádce zabil.V té době to pro něj byla hračka.Tvá matka se to dozvěděla a nechtěla s ním už nic mít,ale on jí nedal možnost ho opustit.Pár měsíců poté ses narodila ty,ale tvá matka při porodu zemřela.To víš.
 A teď se dostanu k tomu,proč tvůj otec zemřel.Mladší bratr tvé matky se jmenoval William.Viděl,jak tvůj otec zabil jeho otce.Byl ovšem malý a tvá matka ho pod nátlakem Fluara přesvědčila,aby mlčel a zapoměl na to.Ale na něco takového se jen tak zapomenout nedá.A tak se vás vydal najít.Našel,ale když viděl tebe,uvědomil si,že potřebuješ otce stejně,jako ho potřeboval on.Rozhodl se,že počká,až budeš schopna žít sama.Vyčkal dne tvých patnáctých narozenin a vydal se k vašemu hradu a tvého otce zabil.Víc nevím.” dokončila a přistoupila k oknu.Arlin seděla v křesle a c očích se jí třásly slzy.Pak se přerývaně nadechla a zeptala se: ,,Jak to všechno víš?”
 ,,Přímo od lorda Williama,tvého strýčka.”
 ,,On tu byl?” vytřeštila Arlin oči.
 ,,Ano,byl.Řekl mi,kde ve městě najdeš jeho dům a dal mi pro tebe mapu.Máš za ním přijít,aby ti mohl říct všechno.Tušil,že se ho vydáš hledat.”
 ,,Jak to mohl vědět?” zeptala se Arlin.
 ,,Říkal,že tohle by prý udělala tvá matka.” vysvětlila Elian a vydala se ke dveřím ,,Teď si odpočiň.Ráno budeš mít připravené věci na cestu i průvodce.Dobrou noc” popřála a nechala svou sestřenici s rozporuplnými pocity osamotě.Ta ještě chvíli přemýšlela,než se po dlouhém dni plném překvapení propadla do spánku se sny o otci a zatím nepoznaném strýci.