Zákonem jsem a stát též
pravil a mocným se stal
pravdomluvným pravi lžeš
děti bil a fylosofy zavíral

Pak pravil copak je vám třeba
vlétě teplo v zimě chlad
tak naco chcete vlastnit domu
a zdravé je mít občas hlad

A zlato vzal a nechal sobě
domy zabral neznal hlad
přepychem on obklopil se
navždy trápit nás chtěl snad

Však síla milionu
jen v nulách skryta jest
ty nuly vzchopily se
a zvedly ztvrdlou pěst

Tak končí příběh krátký
ty pomni krutý verš
a nech ty miliony
v nihž síla skryta jenž

About The Author

2 komentáře

Leave a Reply