Dala jsem si načas,ale tady je moje další povídka!Bude pokračovat. Je to z doby rytířských turnajů a klasických čarodějnických sabbatů, tak doufám,že se vám bude líbit!!!Čťěte a komentujte!!!


V Roulu se teď rozmáhají boje.Rytířské zápasy o srdce dam,zábava krále a knížat,ale noční můra pro dívky.Jedna z nich ,zahalená v černém plášti právě rozčileně vtrhla do stájí.Důvod pro její plamený pohled o ostrá slova byl víc než jasný.Sotva čtrnáctiletý chlapec Hill se právě roztřeseně připravoval na boj v ko??ském sedle. ,,Hille!!!Co si myslíš,že děláš?Je ti čtrnáct,tohle je boj pro muže.pro dospělé muže!Jestli odsud okamžitě nevyjdeš a neodhlásíš se,tak se neznám!!!!!!“ křičela,co jí hrdlo stačilo a jako tornádo se řítila stájí.To už se k ní obracely zraky ostatních rytířů,kteří si jí pobaveně měřili. ,,Hleďte si svého!!!“vyjela na ně a několika kroky došla ke strnulému Hillovi. ,,Pojď odsud nebo tě utopím v nejbližší řece!!!Je ti teprv čtrnáct!!!“ pokračovala zuřivě. ,,A tobě třináct.“ Připoměl jí tiše. ,,O to tu přece nejde!Já se nepokouším nechat si prorazit hruď!“ ,,Dělám to kvůli tobě!“ řekl a utáhl si opasek. ,,Já…..COŽE????!!!!“ vytřeštila oči. ,,Chci,abys mě chápala jako rytíře,ne jako dítě!!!“ lehce se vyhoupl do sedla. ,,Prosím?To není důvod.Pojď dolů!!!“ Hill jen zavrtěl klavou a pobídl koně. ,,To ne!!!“zašeptala a nešťastně zamířila do hlediště.v dalším kole turnaje měl nastoupit ten,kterého měla jako bratra a proti němu nejtvrdší a nejkrutější rytíř z okolí.Hrůza! Oba soupeři ještě stanuli proti sobě s temným výrazem.Jejich souboj bude tvrdý. Muž ve středu hlediště vykřikoval z plných plic ,,A zde dámy a pánové nastupují rytíř Hill Rem a Lord Arthur z Gevirinu !!!“ Diváci bouřlivě zajásali.Nikdo si nevšiml,že nějaká třináctiletá holka zašeptala pár zvláštních slov směrem ke koni Arthura Gevirinského. A pak to začalo:Dva koně,dva jezdci,dvě zbraně a nic víc.Vtom se klisna lorda Arthura začala hroutit a klesat k zemi.Obecenstvo překvapeně strnulo.A………………………………………………… Ne,nikomu se nic nestalo.Jen Arthur vyděšeně vstal,klopýtl a znovu se svalil k zemi. Souboj se nekonal,dosáhla svého.Hillovi se ale nezavděčila,věděl,že se ho pokusí zastavit,znal ji, teď jí a le velmi hluboce nenáviděl.Jak to mohla udělat? ,,Jak jsi to mohla udělat?!“ vřeštěl,když za ním přišla do stájí. ,,Mohla udělat co?Zachránit tě před jistou porážkou?“ odporovala mu nabouřele. ,,Jak jsi mohla vědět,že nezvítězím?“ ,,Ale prosím tě,vždyť to bilo do očí!Čtrnáctiletý chlapeček v laciném brnění a jeho soupeř statný třicetiletý šlechtic v té nejlepší výstroji,který vyhrál tolik turnajů,že bys to ty ani nespočítal!A ty se mě ptáš,jak jsem to mohla vědět?“ vyjela na něj pohrdavě. ,,Mohl jsem….“ namítl chabě. ,,Ale nemohl!“ utla jeho snahu nevrle,,Jdi domů a nesnaž se o sebevraždu se ctí,tak to nechodí“ ,,Ale já….“ ,,BĚŽ!!!!!“ zakřičela. Hill se se sklopenými rameny vyplížil z místnosti.Byl si vědom toho,že ho jeho ,,ochránkyně“ pozoruje z okna.Nebyla spokojená,vždyť na něj nechtěla křičet.Chtěla ho jen chránit.I když je o rok starší než on,cítí za něj jistou zodpovědnost.Starosti,jen a jen starosti, napadlo ji.Měla by jít domů. Dům prázdný,hořící krb,sestřička už tu asi byla.Usmála se,když pomyslela na svou svědomitou sestru. Když ze sebe shodila těžký černý plášť a odložila ho na lavici,přistoupila ke krbu,aby se trochu ohřála.Z její euforie ale nezbylo nic-na krbové římse uviděla svitek tmavého papíru. Natáhla k němu ruku a rozvinula ho.Stál ov něm: Glorie,musíš ihned přijít na Větrnou skálu!Celému sabbatu hrozí nebezpečí. RYCHLE!! Lorin Tak Lorin!Ale jaké nebezpečí jim může hrozit?Je to něco vážného,když jí Lorin,která nenáviděla psaní vzkazů,napsala takový lístek!Nezdržovala už se ani chviličku a utíkala ke skalám za vesnicí. Jako o život.Ale možná jí i jejím přátelům právě o život někdo usiluje…..

Finvelia

About The Author

Leave a Reply