Menafté vykašlával krev. Neita jen seděla v koutě té temné místnosti. Nálada byla dost pochmurná, ale kdo by se divil, když již pátým dnem čekali na smrt. Dívka však svého činu ani jednou nelitovala. Faraon Amenemhet před sedmnácti lety koupil její matku do harému. Samozřejmě neměla na výběr… Rok na to se Neita narodila a její matka jí nenáviděla, protože vzešla z Amenemheta. Byla celé roky týrána v hárému, zneužívána strážemi i samotným otcem a na pomstu čekala dost dlouho… Menafta jí ale bylo líto, to ona ho do toho zatáhla, přestože z toho měl mít vysokou odměnu, teď s ní čeká na smrt. Zpoza dveří uslyšeli kroky. Snad teď? Teď bude jejich život ukončen? "Nem." zazněl ostrý hlas. Nic, opět budou čekat. Pod dveřmi zazvonily dvě misky s vodou. Neita se po jedné natáhla a vypila ji. Čekala na ní už od rána… "Vem si i mojí." nabídl jí Menafté. "Ne, musíš taky pít." odvětila vzdorně. "Jestli si jí nevezmeš…" naznačoval vylití misky na zem. "Nevezmu." konstatovala dívka. Menafté tedy naklonil misku tak, aby z ní pomalu tekla voda. Voda se ve světle dopadajícím ze střechy třpytila a kapky pomalu dopadaly na suchou zem. Neita povolila a vzala si misku. "Díky." Menafté přikývl. "Menafté, já, nechtěla jsem aby to takhle…" "Já jsem práci vzal, je to má chyba. Počítal jsem s tím." "Ale, kdybych prostě…" to už dívka plakala. "Klidně se nechám zabít. Když to má smysl. Znám tvé důvody a sám bych ho zabil, i kdybys mne o to nepožádala." lhal Menafté. "Tady jsou ti rouhači?" rozlehlo se po dlouhé chodbě. "Ano pane a celé město je již shromaždené." Dveře cely se pomalu otevřely. Před nimi stál nějaký muž v zelené róbě. Minutu na to byly obě její ruce sevřeny ve smrtelném stisku. Vyšli z vězení, doprovázeni nadávkami ostatních provinilců… Za otevřenými dveřmi šel vzduch poprvé za dlouhou dobu doopravdy dýchat. Neita omylem dupla strážnému na nohu, co nejvíc jí její váha dovolovala. Úder který následoval nebyl zrovna nejpěknější a tak se vzlykající dívka jen těžce trmácela k popravišti… Menafté zuřivě nadával všem bohům, které si dokázal vybavit. "Drž hubu." ozval se zpoza kameníka jeden strážný a kopl ho do nohy. Ten však počal klít ještě důrazněji. Neita se mezitím vzpamatovala a začala vidět na pravé oko. To už byli v samotném, pobřežním městě – Amenemhet-ic-taueji. Teď už slyšela i mohutná kola faraonova povozu… Po pár pádech Menafta se desetičlenná skupina konečně dostala na popraviště. Zde se již shlukovaly davy lidí, čekajících na popravu a vyřvávajících nadávky, určené Neitě a Menaftovi. Bylo jich tu přes několik tisíc. Vpravo již přijížděl Senusret, který již dávno sdílel spoluvládu se svým otcem a teď patřila jen jemu… Zahalený do přiléhavého pláště, s dolnoegyptskou korunou na hlavě a žezlem v rukou, seděl na trůně v otevřeném pavilonu a rozhazoval obilí hladovým obyvatelům. "Zabili jste faraona Amenemheta, mého otce, otce Nilu a otce celého Egypta!" pronesl důležitě Senusret, když ho otroci odtáhli až k již předem odsouzeným. "Máte k tomu cokoli dodat?" Oba zarytě mlčeli. Senusret očividně zneklidněl, ale přesto poslal dva ze svých nosičů pro dvě obřadní nádoby. "Přijměte tedy svůj osud!" pravil rozhořčeně faraon. Před Neitu a Menafta byly postaveny dvě vysoké, u hrdla útlé nádoby. Dívka i Menafté věděli co musí udělat… Neita tedy opatrně sáhla do vázy. Ucítila svinuté tělo kobry. Chytila jí a za drásající bolesti od kousnutí v ruce ji vyndala a nechala zakousnout podruhé. Naposledy se podívala na kameníka… Jed již začal účinkovat. Kobra strašlivým hlasem syčela jak se zuby potřetí dotkly jemné, mladé pleti vystrašené dívky. Pomalu zavřela oči a za hlasitého nadávání davu upadla do nekonečného spánku… Pyramidy – Tajemství Minulosti, Miroslav Verner : Koregence, Spoluvláda. Že opatření Amenemheta I. nebylo neodůvodněné, potvrdila nakonec i panovníkova násilná smrt. Byl zavražděn při vzpouře zorganizované z královského harému, po ukončení výstavby jeho pyramidy. Některé zápisy uváději dokonce, že byl zabit svou dcerou, kterou měl s jednou z těchto žen. V době vraždy nebyl koregent Senusret v sídelním městě Amenemhet-ic-taueji, ale na výpravné válečné výpravě proti Lybijcům, z níž se však urychleně vrátil a popravou chycených věz??ů dostal situaci plně pod svou kontrolu. V samotné pyramidě byly nalezeny části vybouraných zdí a v pohřební komnatě sochy kober, které by tam za normálních okolností neměli co dělat… Jejich nález zde zůstane nejspíš navždy jen tajemstvím.