Myslím, že mluvím z duše každému místnímu autorovi povídek, že jednou z nejhorších činností nutnou při psaní je vytváření jmen. Jak to udělat, aby se název postavy lehce pamatoval, dobře zněl a ještě ke všemu něco znamenal? Výborně si od těchto problémů odpomohla například J. K. Rowlingová, se svou metodou prolínání různých jazyků včetně symbolických významů slaví úspěch po celém světě. Obdobně řešil tyto tvůrčí zádrhely i J. R. R. Tolkien – málokdo kupříkladu ví, že jméno Gandalf pochází ze staroskandinávské Eddy. Takže, až budete váhat, jak pojmenovat hlavního hrdinu, můžete klidně nakouknout sem. Mezi těmito několika zvířaty si docela jistě vyberete.

Amemait – Bájná bytost složená ze lva, krokodýla a hrocha značí odplatu.

Bazilišek – Napůl pták a napůl had, heraldicky půl kohout, půl ještěr (hlava a pařáty ptáka, tělo hada) znamená v křesťanství ďábla/Antikrista.

Beran – Mužnost, mužská plodivá síla, v Egyptě spojován se sluncem.

Býk – Mužský princip, solární (sluneční) bytost, královská důstojnost, země, atribut měsíčních bohy??. Býčí řev ztěles??uje hrom, ve Skandinávii zasvěcený Freye.

Čáp – V Egyptě oddanost rodičům, příchod jara či štěstí.

Drak – Podle svých podob mění i své poselství. Spojuje Hada a Ptáka (hmotný a duševní aspekt). Původně byl symbolem darování života, později spojován s nevyzpytatelnou bouřkou. Obecně platí, že na Východě se jedná o moc blahodárnou, v západních zemích o škůdce. Představuje jednak nejvyšší duchovní moc, nadpřirozenost, božskou moc transformace, rytmus přírody, sílu, světlo, slunce a mužskou jangovou sílu, v monoteistických (uctívajících jednoho boha) náboženstvích však ztěles??uje zlo.

Fénix – Pták, který se rodí z popela, do něhož předtím shořel, symbolizuje vzkříšení a nesmrtelnost.

Gryf – Má tělo lva a hlavu orla, značí slunce, bohatství, ale též ostražitost a odplatu. Okřídlená je pouze samička.

Had – Především ve východních zemích splývá s drakem, v Egyptě symbol vznešenosti, keltský had s beraními rohy značí léčivé prameny, skandinávský Nídhögg představuje zlé vesmírné síly.

Havran (Krkavec) – Prorokování, moudrost, předzvěst smrti nebo přechod mezi životem a smrtí, nebezpečí. Atribut Ódina.

Holub/Holubice – Duch života, duše, světlo, nevinnost, mírnost, posel dobrých zpráv, atribut Venuše.

Husa – Solární zvíře, dobro, dech, vánek, láska, dobrá hospodyně. V Japonsku značí podzim, rychlost a posla, Keltům přináší válku.

Chameleon – Vzduch.

Chiméra – Hlava a přední nohy lva, tělo kozy a dračí ocas. Spojována bývá s bouří, nebezpečím, přeludy.

Jednorožec – Ko??ské/jelení tělo s jedním rohem; ženský, lunární princip, čistota.

Jelen – Solární zvíře, tvoření, obnova, ohe??, strom života. Protiklad hada.

Jeřáb – Posel bohů, pro Kelty lakota, skoupost.

Ještěrka – Mlčení.

Kachna – Žvanivost, povrchnost.

Kohout – Kromě staroseverské a keltské symboliky solární bytost, mužský princip. Pro Kelty i Skandinávce znamená podsvětí.

Kozel/Koza – Mužskost, tvořivá energie.

Kráva – Velká Matka Země, plodivá síla, hojnost. Čínský protiklad koně, v Egyptě Hathořino zvíře.

Krysa – Smrt, rozklad, podsvětí, v Hinduismu prozíravost.

Ků?? – Mnohoznačný, život i smrt, ohe?? i voda – podle okolností. Také intelekt, moudrost, rozum.

Labuť – Sjednocuje vzduch i vodu, pták života, úsvit.

Led??áček – V Číně klid, krásné dny, uzavřená povaha.

Lev – Odvaha, moc, slunce, ohe??, statečnost, síla, spravedlnost,ale také krutost, dravost, válka.

Liška – Vychytralost, potměšilost, pokrytectví, podlost, v Číně dlouhověkost.

Medvěd – Vzkříšení, nový život, atribut měsíčních bohy?? (Artemis).

Myš – Neklid, mocnosti temnoty.

Nebeský pes – Zkáza, katastrofa, meteory.

Opice – Nestoudnost, zvědavost, darebnost, v Číně podlost, lstivost, tvor odvracející zlo.

Orel – Bohové oblohy, polední slunce, výstup na nebe, osvobození, inspirace, vítězství, hrdinství, královská hrdost, duchovní princip.

Páv – Solární zvíře, spojen s uctíváním stromu a slunce. Značí dlouhověkost, lásku, zbožštění.

Pavouk – Tkadlena osudu.

Pelikán – Obětování.

Pes – Věrnost, bdělost, ušlechtilost, se sokolem atribut šlechticů. Kerberos(??ec.-??ím.) a Garm(Skand.) – psí hlídači podsvětí.

Prase – Blahobyt, plodnost, také však hněv, chtivost, nenasytnost, bezuzdná váše??.

Ptáci všeobecně – Duše, duch, komunikace s bohy, duchové mrtvých, myšlení, představivost, vzduch.

Ruchch – Je obrovský pták, ztělesnění bouřky (křídla jsou hromem a let bleskem), podle arabské tradice nikdy neusedá na zem.

Ryba – Plodnost, plození, neporušený život, voda, v Číně hojnost (slova RYBA a HOJNOST se vyslovují stejně)

Sa?? – Válka, mor.

Sfinx – Bájná nestvůra s lidskou hlavou, tělem býka, lvíma nohama a orlími křídly značí tajemno, záhady.

Skarab (Brouk) – Slunce, dráha slunce, vzkříšení, nesmrtelnost.

Slepice – Rozmnožování, prozíravost, mateřská péče.

Sokol – Podobně jako OREL. Atribut Freyi, Egyptští Re a Hor bývají zobrazováni se sokolí hlavou.

Sova – Moudrost, ale též temnota a smrt. V Číně představuje nevděčné děti, pro Kelty noční čarodějnici.

Světluška – V Číně pilnost, krása.

? tír – Smrt, ničivá síla, temnota.

Tygr – Solární i lunární symbol, podle okolností dobrý i špatný. Také důstojnost, krutost, síla. V Japonsku odvaha, hrdinskost.

Úroboros – Had/drak, kousající vlastní ocas, značí nerozlišnost, totalitu, soběstačnost, věčný koloběh, ztělesnění vody světa.

Veverka – Japonský symbol plodnosti a vinné révy, atribut irské Medb.

Vlaštovka – Naděje, jaro, štěstí, čínsky odvaha, věrnost, změna. V japonském umění se spojuje s vrbami a vlnami.

Vlk – Země, zlo, pohlcovač, průvodce bohů smrti (j. krkavec), ve Skandinávii jízdní zvíře Ódina, ale také mytický Fenrir, kosmický vlk.

Vrána – Čínská černá vrána znamená zlo, červená (ev. zlatá) slunce, synovskou lásku. Černá ve spojení s bílou volavkou symbolizují jin – jang.

Zvířata všeobecně – Instinktivní, plodný život, živočišná přirozenost.

Žába – Nosí déšť; plodnost, smyslnost, úrodnost, vzkříšení.

Želva – Voda, měsíc, čas, obrození, v Číně záhadné schopnosti. Mořská želva v Egyptě značí sucho.

Čerpáno z knihy ILUSTROVAN?? ENCYKLOPEDIE TRADIČNÍCH SYMBOLŮ od J.C.Cooper.

Hedvika

About The Author

9 komentářů

  1. Yuyka

    je to úžasné! Ale: psala jsi, že sem můžeme nakouknout při hledání jmen? Ale pojmenovat někoho Beran, Vlaštovka nebo Želva… no nevím:o). Jinak, já mám vymýšlení jmen ráda, je to snad moje nejoblíbenější věc na psaní:))) Moc hezké, to máš odněkud stažené nebo jsi to vypsala z příruček???

Leave a Reply

Víte, jaký je v Číně rozdíl mezi černou a červenou vránou? Že Istimorovi Zelení psi názvem slibují životaplné ušlechtilé skutky? Chcete být o něco vzdělanější na poli symboliky? Mytický význam Vašeho domácího zvířátka tu asi nenajdete (pokud doma nechováte sfingu), ale všeobecný výklad zhruba 60ti běžných i fantasy zvířat s letmými ohledy na mytologii ano!


Myslím, že mluvím z duše každému místnímu autorovi povídek, že jednou z nejhorších činností nutnou při psaní je vytváření jmen. Jak to udělat, aby se název postavy lehce pamatoval, dobře zněl a ještě ke všemu něco znamenal? Výborně si od těchto problémů odpomohla například J. K. Rowlingová, se svou metodou prolínání různých jazyků včetně symbolických významů slaví úspěch po celém světě. Obdobně řešil tyto tvůrčí zádrhely i J. R. R. Tolkien – málokdo kupříkladu ví, že jméno Gandalf pochází ze staroskandinávské Eddy. Takže, až budete váhat, jak pojmenovat hlavního hrdinu, můžete klidně nakouknout sem. Mezi těmito několika zvířaty si docela jistě vyberete.

Amemait – Bájná bytost složená ze lva, krokodýla a hrocha značí odplatu.

Bazilišek – Napůl pták a napůl had, heraldicky půl kohout, půl ještěr (hlava a pařáty ptáka, tělo hada) znamená v křesťanství ďábla/Antikrista.

Beran – Mužnost, mužská plodivá síla, v Egyptě spojován se sluncem.

Býk – Mužský princip, solární (sluneční) bytost, královská důstojnost, země, atribut měsíčních bohy??. Býčí řev ztěles??uje hrom, ve Skandinávii zasvěcený Freye.

Čáp – V Egyptě oddanost rodičům, příchod jara či štěstí.

Drak – Podle svých podob mění i své poselství. Spojuje Hada a Ptáka (hmotný a duševní aspekt). Původně byl symbolem darování života, později spojován s nevyzpytatelnou bouřkou. Obecně platí, že na Východě se jedná o moc blahodárnou, v západních zemích o škůdce. Představuje jednak nejvyšší duchovní moc, nadpřirozenost, božskou moc transformace, rytmus přírody, sílu, světlo, slunce a mužskou jangovou sílu, v monoteistických (uctívajících jednoho boha) náboženstvích však ztěles??uje zlo.

Fénix – Pták, který se rodí z popela, do něhož předtím shořel, symbolizuje vzkříšení a nesmrtelnost.

Gryf – Má tělo lva a hlavu orla, značí slunce, bohatství, ale též ostražitost a odplatu. Okřídlená je pouze samička.

Had – Především ve východních zemích splývá s drakem, v Egyptě symbol vznešenosti, keltský had s beraními rohy značí léčivé prameny, skandinávský Nídhögg představuje zlé vesmírné síly.

Havran (Krkavec) – Prorokování, moudrost, předzvěst smrti nebo přechod mezi životem a smrtí, nebezpečí. Atribut Ódina.

Holub/Holubice – Duch života, duše, světlo, nevinnost, mírnost, posel dobrých zpráv, atribut Venuše.

Husa – Solární zvíře, dobro, dech, vánek, láska, dobrá hospodyně. V Japonsku značí podzim, rychlost a posla, Keltům přináší válku.

Chameleon – Vzduch.

Chiméra – Hlava a přední nohy lva, tělo kozy a dračí ocas. Spojována bývá s bouří, nebezpečím, přeludy.

Jednorožec – Ko??ské/jelení tělo s jedním rohem; ženský, lunární princip, čistota.

Jelen – Solární zvíře, tvoření, obnova, ohe??, strom života. Protiklad hada.

Jeřáb – Posel bohů, pro Kelty lakota, skoupost.

Ještěrka – Mlčení.

Kachna – Žvanivost, povrchnost.

Kohout – Kromě staroseverské a keltské symboliky solární bytost, mužský princip. Pro Kelty i Skandinávce znamená podsvětí.

Kozel/Koza – Mužskost, tvořivá energie.

Kráva – Velká Matka Země, plodivá síla, hojnost. Čínský protiklad koně, v Egyptě Hathořino zvíře.

Krysa – Smrt, rozklad, podsvětí, v Hinduismu prozíravost.

Ků?? – Mnohoznačný, život i smrt, ohe?? i voda – podle okolností. Také intelekt, moudrost, rozum.

Labuť – Sjednocuje vzduch i vodu, pták života, úsvit.

Led??áček – V Číně klid, krásné dny, uzavřená povaha.

Lev – Odvaha, moc, slunce, ohe??, statečnost, síla, spravedlnost,ale také krutost, dravost, válka.

Liška – Vychytralost, potměšilost, pokrytectví, podlost, v Číně dlouhověkost.

Medvěd – Vzkříšení, nový život, atribut měsíčních bohy?? (Artemis).

Myš – Neklid, mocnosti temnoty.

Nebeský pes – Zkáza, katastrofa, meteory.

Opice – Nestoudnost, zvědavost, darebnost, v Číně podlost, lstivost, tvor odvracející zlo.

Orel – Bohové oblohy, polední slunce, výstup na nebe, osvobození, inspirace, vítězství, hrdinství, královská hrdost, duchovní princip.

Páv – Solární zvíře, spojen s uctíváním stromu a slunce. Značí dlouhověkost, lásku, zbožštění.

Pavouk – Tkadlena osudu.

Pelikán – Obětování.

Pes – Věrnost, bdělost, ušlechtilost, se sokolem atribut šlechticů. Kerberos(??ec.-??ím.) a Garm(Skand.) – psí hlídači podsvětí.

Prase – Blahobyt, plodnost, také však hněv, chtivost, nenasytnost, bezuzdná váše??.

Ptáci všeobecně – Duše, duch, komunikace s bohy, duchové mrtvých, myšlení, představivost, vzduch.

Ruchch – Je obrovský pták, ztělesnění bouřky (křídla jsou hromem a let bleskem), podle arabské tradice nikdy neusedá na zem.

Ryba – Plodnost, plození, neporušený život, voda, v Číně hojnost (slova RYBA a HOJNOST se vyslovují stejně)

Sa?? – Válka, mor.

Sfinx – Bájná nestvůra s lidskou hlavou, tělem býka, lvíma nohama a orlími křídly značí tajemno, záhady.

Skarab (Brouk) – Slunce, dráha slunce, vzkříšení, nesmrtelnost.

Slepice – Rozmnožování, prozíravost, mateřská péče.

Sokol – Podobně jako OREL. Atribut Freyi, Egyptští Re a Hor bývají zobrazováni se sokolí hlavou.

Sova – Moudrost, ale též temnota a smrt. V Číně představuje nevděčné děti, pro Kelty noční čarodějnici.

Světluška – V Číně pilnost, krása.

? tír – Smrt, ničivá síla, temnota.

Tygr – Solární i lunární symbol, podle okolností dobrý i špatný. Také důstojnost, krutost, síla. V Japonsku odvaha, hrdinskost.

Úroboros – Had/drak, kousající vlastní ocas, značí nerozlišnost, totalitu, soběstačnost, věčný koloběh, ztělesnění vody světa.

Veverka – Japonský symbol plodnosti a vinné révy, atribut irské Medb.

Vlaštovka – Naděje, jaro, štěstí, čínsky odvaha, věrnost, změna. V japonském umění se spojuje s vrbami a vlnami.

Vlk – Země, zlo, pohlcovač, průvodce bohů smrti (j. krkavec), ve Skandinávii jízdní zvíře Ódina, ale také mytický Fenrir, kosmický vlk.

Vrána – Čínská černá vrána znamená zlo, červená (ev. zlatá) slunce, synovskou lásku. Černá ve spojení s bílou volavkou symbolizují jin – jang.

Zvířata všeobecně – Instinktivní, plodný život, živočišná přirozenost.

Žába – Nosí déšť; plodnost, smyslnost, úrodnost, vzkříšení.

Želva – Voda, měsíc, čas, obrození, v Číně záhadné schopnosti. Mořská želva v Egyptě značí sucho.

Čerpáno z knihy ILUSTROVAN?? ENCYKLOPEDIE TRADIČNÍCH SYMBOLŮ od J.C.Cooper.


Hedvika

About The Author

Leave a Reply