„Byli jsme hvězdami.
Byli jsme hudbou.
Byli jsme celou věčností.“

Kahlen je devatenáctiletá dívka z bohaté newyorské rodiny, která je Oceánem zachráněná před utonutím. Svůj lidský život však smění za život sirény, krásné dívky, která láká svým hlasem lodě do zkázy a zaváže se Oceánu sloužit po celých sto let. Svůj úděl vykonává bez chyby celých osmdesát let, dokud nepotká Akinliho, který představuje vše, o čem vždy snila. Po letech poslušnosti je Kahlen připravená Oceánu vzdorovat a následovat hlas svého srdce.

Když Kiera Cass vydala svou úspěšnou sérii Selekce, málokdo tušil, že bestsellerovým knihám předcházela ještě prvotina s názvem Siréna. Sama autorka označuje tuto knihu za první, díky které přišla na to, že chce psát dál.

Přestože kniha dávno míjí mou věkovou kategorii, musím říct, že jsem si ji užila. Příběh plyne poklidně a staví na klasickém klišé setkání dvou spřízněných duší, mezi nimiž stojí překážka, v tomto případě Oceán, jenž proměňuje dívky v mýtické bytosti a nutí je, aby svým zpěvem přinášely zkázu. Sirény Oceánu slouží sto let a pak jsou propuštěny. Do té doby se však snaží žít životy běžných, avšak němých dívek.

Postavy sirén zaujmou hned od začátku a neměla jsem problém s nimi sympatizovat. Na druhou stranu způsob jejich chování a mluvy neodpovídalo věku a zkušenostem, které by měly mít. Na to, že byla Kahlen stará kolem devadesáti let a podle svých slov nebyla ničím jiným než masovou vražedkyní, bylo těžké jí lítost nad svým životem uvěřit. Místy se chová dětinsky, jako by za osmdesát let služby Oceánu nepochopila, že vždycky je něco za něco. Na Kahlenině životě mi přišly nejzajímavější její vzpomínky na předchozí život a je jen škoda, že jich autorka popsala tak málo.

Sám Oceán je popisovaný jako myslící nadpřirozená bytost, chovající se ke svým chráněnkám jako starostlivý, žárlivý a trestající otec. Aby svět udržoval v harmonii, žádá lidské životy výměnou za své mořské bohatství a jeho vztah ke Kahlen jako nejvroucněji milované siréně je tu dobře zpracovaný.

Při vyzdvihování kladů nesmím opomenout zmínit i nádherně zpracovanou obálku.

Přestože se jedná o první knihu Kiery Cass, je Siréna poetický a mile nostalgický příběh o osudové lásce, u kterého se člověk může jen tak zasnít a nechat unášet na vlnách představivosti.

Vydal: CooBoo, 2017

Autor: Kiera Cass

Překlad: Jindra Horynová

ISBN: 978-80-7544-271-0

Počet stran: 304, váz.

Komentáře

komentářů