Hodnotící porotci budou všichni znalci zeměplošského světa a povídky i obrázky jim budou k posouzení předkládány anonymně.
Vyhlášení vítězů soutěže se bude konat v Praze dne 23. února 2007 na Trpasliconu, akci zabývající se britským humorem, pravděpodobně za asistence Jana Kantůrka (podrobnosti o této akci uvedeme na těchto stránkách později).
Organizátor soutěže odmítá nést odpovědnost za jakékoliv škody, které může psaní zeměplošské povídky přinést, včetně deště ryb, samovznícení či nutné potřeby rehabilitace v Bohnické léčebně.

Pravidla pro zeměplošskou povídkovou soutěž:

1. Povídka musí mít vztah k Zeměploše. Buď se na Zeměploše odehrává nebo v ní účinkují zeměplošské postavy. Napsat ji můžete v českém nebo slovenském jazyce.
2. Maximální délka povídky je 54 tisíc znaků i s mezerami (30 normostran).
3. Každý soutěžící může zaslat maximálně tři povídky.
4. Povídky zasílejte v běžně používaném formátu, nejlépe v .doc nebo .rtf.
5. Soutěžní povídky je třeba zaslat nejpozději do 31. 12. 2007 na e-mail discworld@discworld.cz. Do předmětu uveďte "Povídková soutěž" a do textu zprávy své jméno a příjmení, popřípadě i přezdívku.
6. Zasláním povídky prohlašujete, že jste jejím autorem a že souhlasíte s jejím zveřejněním na stránkách Discworld.cz.
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit hlavní cenu soutěže nebo soutěž pro nízkou účast zrušit. Dobrou povídku ale i přesto oceníme a autora obdarujeme patřičně hodnotnou cenou.

Pravidla pro zeměplošskou výtvarnou soutěž:

1. Obrázek musí mít zeměplošskou tématiku a nesmí být dosud nikde zveřejněn.
2. Obrázek můžete nakreslit ručně nebo v grafickém programu. Pokud nemáte možnost obrázek zaslat e-mailem (nemáte možnost obrázek naskenovat), můžete jej zaslat poštou. Adresu poskytneme na požádání na e-mailu discworld@discworld.cz.
3. Můžete také vymodelovat své dílo na zeměplošské téma, vyfotit jej a fotografii zaslat.
4. Obrázky i fotky je třeba zaslat nejpozději do 31. 12. 2007 na e-mail discworld@discworld.cz. Do předmětu uveďte "Výtvarná soutěž" a do textu zprávy své jméno a příjmení, popřípadě i přezdívku.
5. Zasláním obrázku či fotky prohlašujete, že jste autorem díla a že souhlasíte s jeho zveřejněním na stránkách Discworld.cz.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit hlavní cenu soutěže nebo soutěž pro nízkou účast zrušit. Kvalitní dílo ale i přesto oceníme a autora obdarujeme patřičně hodnotnou cenou.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže.

Ceny: Hlavní cenou (v obou soutěžích) jsou dva lístky na připravovaný Zeměplochacon 2008, který se bude konat v květnu 2008 a jehož hostem bude Terry Pratchett (podrobnosti zatím nejsou známy). Budeme se také snažit vyjednat hlavnímu výherci osobní foto s Terry Pratchettem a Janem Kantůrkem.
Hlavnímu výherci výtvarné soutěže přidáme k lístkům také originální skicu z počítačové hry Discworld 1, která sloužila jako předloha k jednomu z interiérů hry.
Další ceny budou také zeměplošského rázu jako například komiks Stráže! Stráže!, Průvodce po Zeměploše, audionahrávka knihy Erik či výtisky fanzinu Cori Celesti.

 

SPONZOŘI SOUTĚŽEKomentáře

komentářů

About The Author

Leave a Reply